Szentdemeter

Nagyboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547103 – Dumitreni, nr. 201., jud. Mureș
Tel: 0265-349.303

Szolgálatot teljesít:

Ft. Máté Ferenc, plébános, szentszéki tanácsos
Fazakas Mihály, kántor

1436-ban említik először Zent Demetrikként, mégpedig Zsigmond király adományozó levelében. Neve középkori templomról beszél, és építési jellegzetességei is ehhez a korhoz, a román és a gótika korához kötődnek. Feltételezik, hogy egy korábbi templom előzte meg, mert a Szent Demeter nevet még a Gyula megtérése után kaphatta. Mivel a katolikusok többségbe kerültek, már 1697-ben gondoltak a templom visszavételére, amely 1722-ben meg is valósult. Ekkor a ferencesek missziós munkája során P. Péterffy Domokos visszavette. Bordos filiája lett, és csak 1924-ben szervezték plébániává. A plébániát 1929-ben építették. 1840-től katolikus iskolája volt, melyet 1939-ben felszámoltak.
Kelementelkén 1918-ban építettek templomot.
Szásznádason 1906-ban épült a templom.
Nagykenden magánlakásban miséznek.

Örökös szentségimádási nap: február 21.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 8,30 órakor a kápolnában és 10 órakor a templomban. Hétköznap 7,30 órakor