Bátos

Rózsafüzér Királynője, plébánia
Ellátó plébánia: Szászrégen
Elérhetőség
Postacím: 547085 – Batoș, Str. Principală, nr. 88., jud. Mureș
Tel: 0265-544.129

Bátoson szászok laktak, úgyszintén Vajolán és Dedrádon is. Bátoson a főtéren van az ősi katolikus templom 1333-ból, amely a szász lutheránusoké lett. 1944 őszén a szászok elmenekültek. 1945 tavaszán Csíkból, Gyergyóból, és a Gyimesek ből telepítettek be lakosokat. Számukra szükségeltetett a lelkigondozás. 1965-ig házaknál miséztek. Bátoson 1965-ben házat vásároltak. Pálfy József plébános idejében ott kápolnát és fatornyot emeltek. 1958-ig a szász templomból szólt a harang a katolikus híveknek, Bátoson és Vajolán is. 1958-ban vásároltak a hívek harangot mindkét helyen, mivel a szászok sok pénzt kértek a harangozásért. 1976–1979-ig Fábián Dénes plébánossága idejében emeletes plébániát építettek a főút felől. Ugyanekkor, 1974–1976 között Vajolán is vásároltak egy nagy szász házat, és azt átalakították a szent liturgia helyének. 1985-ben, Gál Márton plébánossága idejében Dedrádon magánházat vásároltak, és helyébe egy szép kis imaházat építettek közmunkával a dedrádi katolikus hívek részére. 1991-ben, Fehér Márton plébánossága idejében, Bátoson a plébánia épületéhez modern és szép tornyot emeltek. Ugyanebben az időben Vajolán is szép fatornyot emeltek. 2001-ben pedig Bátoson a sekrestye mellé hittantermet építettek.

Örökös szentségimádási nap: január 24.
Szentmisék: Vasárnap és ünnepnapokon 11, hétköznap 7,30 és 16 órakor