A 48 oldalas és közel 90 színes képpel gazdagított életrajz nem pusztán dátumokat és eseményeket sorakoztat fel, hanem betekintést enged Áron püspök gondolatvilágába és tanításába, emberi és főpásztori nagyságát világegyházi vetületben szemléli.

Teljesen megtöltötték a csíksomlyói kegytemplomot április 21-én, szombaton délelőtt a hívek és elöljárók, akik részt vettek Tamás József püspök és egykori osztálytársai aranymiséjén.

Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes, a częstochowai JasnaGóra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018. május 19-én az ünnepi búcsús szentmise szónoka Csíksomlyón. A pünkösdi zarándoklat liturgikus programjáról és az ünnepi szónokról bővebben olvashatnak  itt >>

Bálint Lajos gyulafehérvári érsek halála 8. évfordulóján engesztelő szentmisét mutattak be a csíkdelnei Szent János templomban 2018. árilis 8-án 5 órakor. A szentmisét Csintalan László kanonok, helyi plébános mellett Obermájer Ervin István és Incze Benjamin mutatták be.

Feltámadt Krisztus – oromzatkép 16. század első negyede,  Kozmási plébániatemplom, Gyulafehérvári Főegyházmegye

Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Szent Pál, „a pogányok tanítója” (1Tim 2,7) nyíltan megmondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok… De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1Kor 15,16-20)

2018. március 24-én avatták fel azt a San Martino del Carso falu közelében található felújított emlékművet, amely a temesvári 61. gyalogezrednek állít emléket és amelynek soraiban a katona Márton Áron is harcolt nyolc hónapon át.

Feliratkozás Front page feed csatornájára