Eseménynaptár - 2013 októbere

 

Székelyudvarhelyen lelkigyakorlat-sorozat templombúcsú előtt

A székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz Egyházközség október 1-jén, kedden 17 órától üli védőszentjének ünnepét. Az ünnepet háromnapos lelkigyakorlat, triduum előzi meg. A szentmisék szombaton, vasárnap, illetve hétfőn esténként fél hétkor kezdődnek.

A hit kegyelmi évében a háromnapos elmélkedéssorozat a Szentháromságos Isten személyeiről: az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szól. A triduum első napján Kovács Csaba, Antal testvér tartja az elmélkedést és celebrálja a szentmisét. Vasárnap Hölgyes Pál Zsolt, a Szent Miklós-plébánia segédlelkésze végzi az ifjúsági szentmisét és tartja a második elmélkedést. Hétfőn Csont Edét, a Szent Miklós-plébániára kinevezett ifjúsági lelkészt hallgathatják. (Molnár Melinda/Székelyhon.ro)

Bács Lajos Márton Áron emlékére írott miséje

A Szent Cecília-kórus és zenekar Potyó István karnagy vezényletével a kolozsvári Szent Mihály-templom búcsúján szólaltatta meg először a Bukarestben élő zeneszerző-karmester miséjét, amelyet október 13-án ismét előadnak a de. 10 órakor kezdődő szentmisén, majd az erről készült felvételt a Duna televízió sugározza november 3-án.


 

A Ferenc-rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek a halálára emlékeznek a ferencesek a csíksomlyói kegyhelyen október 3-án, csütörtökön az este 7 órakor keződődő szentmisén.


Imaest a tisztaságért Sepsiszentgyörgyön

Október 2-án 18 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban imaestet tartanak mindazoknak,  akik keresik, akik élik, akik újra szeretnének kezdeni, akik tanúságot szeretnének tenni a tiszta szerelem értékéről... akik imádkoznának azért, hogy leendő párjukkal élni tudják majd vagy imádkoznának gyerekeikért, unokáikért, hogy megtapasztalhassák a  tiszta szerelem értékeit, gyümölcseit, áldásait.  


Húsz éves a Szent Ferenc alapítvány

Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén kezdődik a húszéves Szent Ferenc Alapítvány születésnapi ünnepsége, amelyre Böjte Csaba ofm meghív minden hajdani diákot, kollégát, támogatókat. E héten az erdélyi Mária Rádió Déváról sugároz szentmisét, elmélkedést. A csíksomlyói kegytemplomban október 3-án Assisi Szent Ferenc halálára emlékeznek a ferencesek, a székelyudvarhelyi templomban október 5-én emlékeznek alapító szentjük halálára, a búcsús szentmisét október 6-án, vasárnap este hat órától tartják. (HR)


Kinövi a gyerek? – fejlesztési lehetőségek kora gyerekkorban

A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálata és  korai nevelő és fejlesztő programja, a csíkszentmártoni  Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ, a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Csíki Anyák Egyesülete és a Santa Lucia Egyesülettel közösen idén is megszervezi az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferenciáját Csíkszeredában, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban október 4-5-én. A 2013-as év témája: Kinövi a gyerek? – fejlesztési lehetőségek kora gyerekkorban

Előadók, meghívottak:

Baranyi Ildikó – gyógypedagógus, szurdopedagógus, Dr. Bükki György – gyermekneurológus, Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna – oligofrénpedagógia – tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, Kőrössy Erika - pedagógus, Lakatos Katalin Ph.D – vezető mozgáspedagógus, gyógyúszás foglalkoztató, Mezei Borbála – gyógypedagógus, Ráduly Zörgő Éva – logopédus, pszichológus, Sógor Enikő – klinikai pszichológus, P. Sárközi Sándor OschP – piarista paptanár, Vass Éva - mentorszülő, Zsindely Katalin – klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta, gyógypedagógus

Témák:

-Korai intervenció - valós esély a teljesebb életre

-Gyermekneurológiai kérdések

-Látássérült gyerek az óvodában, iskolában

-Megkésett beszédfejlődés terápiája

-Sérültséggel élő gyerek szülőjének lenni

-Mozgásfejlődés és tanulási zavarok összefüggései

-Hallássérül gyerekek korai fejlesztése

-A mese szerepe a gyereklélek fejlődésében

-A mentorszülő-program bemutatása

A konferencia programjában szerepelnek műhelymunkák az előadásokban elhangzottak elmélyítésére és gyakorlatiasabb megközelítésére. Az Élő könyvtárunkban a különböző témák szakértőitől lehet további információkhoz jutni. Konferenciánkat az előző évek hagyományaihoz híven lelki programmal zárjuk, amelyet P. Sárközi Sándor OSchP csíkszeredai piarista paptanár, tart. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket.

Program >>

Jelentkezési lap >>

Plakát >>


Film Márton Áronról

Október 5-én, szombaton du. 6 órától a kolozsvári Győzelem moziban mutatják  be a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus, a Filmtett Egyesület és a Video Pontes stúdió közös szervezésében a Márton Áron boldoggá avatási peréről készült, Maksay Ágnes által rendezett háromrészes dokumentumfilmet. A filmet Rómában, a Magyar Akadémián is bemutatják október 9-én.


Rózsafüzér társulatok találkozója

Október 5-én férfi rózsafüzércsoportok találkoznak a Székelydobó melletti erdő alján. A székelyudvarhelyi imacsoportok 9 órakor indulnak a Jézus-kápolnától, de. 10 órakor bemutatkoznak egymásnak, ezt déli 12-kor szentmise követi, a nap folyamán elimádkozzák a teljes rózsafüzért. Ugyanezen a napon áldják mega helyi Rózsafüzér futballcsapat pályáját. (MRE)


Torony és harag megáldása

Október 6-án Magyarok Nagyasszonya tiszteletére Felsőboldogfalván de. 11 órától ünnepi szentmise keretében Tamás József segédpüspök megáldja a boldogfalvi templom új tornyát és két harangját. (HR)


Őszi Nők iskolája a KALOT-nál

A KALOT Egyesület keretében újraindul a lányok, nők, asszonyok számára a hagyományos Nők Iskolája, ahol közösségi-élménnyel és a mindennapi életet megkönnyítő ismeretekkel gazdagodhatnak. A képzés minden hétfőn du. 6 órától kezdődően kétórás interaktív foglalkozást tartalmaz a lelki élet, az egészséges életmód, a nevelés–gondozás, a külső és belső megújulás, a háziasszonyi teendők és egyéb témakörökben. Az első ismerkedő foglalkozást október 7-én tartják a KALOT székházában (Szék útja 147. szám). Érdeklődni és jelentkezni a 0740–579779-es telefonszámon vagy az iroda@kalot.ro e-mail címen lehet.

2013. október 9.: Rómában, a Balassi Intézet szervezésében, este fél 7 órai kezdettel, bemutatásra kerül Maksay Ágnes dokumentumfilmje, olasz felirattal.


Hit-Tan-Folyam

A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia nagytermében október 10-én csütörtökön este 7 órától a Hit-Tan-Folyam októberi előadását Bertalan László kerelőszentpáli plébános tartja az egymás közti kommunikációról. (MRE)


Egymillió csillag a szegényekért

A már hagyományosnak számító, hazánk egyik legnagyobb és leglátványosabb szolidaritási akciója során mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze: minden nehézség ellenére, fontos számunkra a közösségünk, és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa.

Évről-évre szó szerint nagyobb teret és figyelmet nyer a szolidaritási akció, hisz amellett, hogy bővül a csatlakozó települések száma (2010-ben 8, ma már 16), egyre többen jönnek ki a terekre tettekben is kifejezni szolidaritásukat. A tavaly a helyszínen elhelyezett perselyekben 35.407 lej gyűlt össze, és ezekből az adományokból több mint 600 nehéz sorban élő család és egyedül élő idős személy részére készítettek élelmiszercsomagokat, amelyeket a karácsonyi ünnepek előtt a Caritas munkatársak és önkéntesek vittek ki.

A Gyulafehérvári Caritas célkitűzéseiből adódóan hangsúlyt fektet arra, hogy a mindennapi, a szegénységet, szociális-egészségügyi problémákat enyhítő programjai mellett hasonló rendezvényekkel is felhívja az emberek figyelmét a nehezebb körülmények között élő embertársainkra.

Kérjük, hogy október 11-én, pénteken este 6 és 8 óra között csatlakozzanak hozzánk a következő helyszíneken: • Marosvásárhelyen a Színház téren • Marosszentgyörgyön a Szent György téren • Erdőszentgyörgyön a Rhédey-kastély udvarán • Szovátán a központban • Csíkszeredában a Szabadság téren • Csíkkarcfalván a központban • Gyergyószentmiklóson a Művelődési Központ előtt • Gyergyóremetén a központban • Gyergyóditróban a központban • Maroshévízen a Kultúrház előtt • Székelyudvarhelyen a Dávid Ferenc téren (Bethlen negyedi park) • Székelykeresztúron a központban • Bereckben a központban • Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet Parkban, a Mikó-szobor előtt • Gyulafehérváron a várban • Petrozsényben a színház melletti parkban.

 

Mutassuk meg, hogy nem vagyunk közömbösek a nehezebb sorsú embertársaink iránt!


Október 12-én, szombaton Csíkszeredában Élő Rózsafüzér zarándoklat lesz. Fél 9 órakor lesz az indulás a taplocai plébániatemplomtól. A zarándoklat este 6 órakor kezdődő szentmisével ér véget szintén a taplocai plébániateplomban.

Bővebben >>


Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozó

Október 12-én immár tizedik alkalommal szervezik meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozót „A vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot” (Lk 7,22) mottóval. Erdélyben több mint 15 karizmatikus közösség található, a nagy találkozó ad alkalmat, hogy találkozzanak. Különböző városokban rendeztek már találkozót korábban, ez a negyedik Csíkszeredában tartott rendezvény, 1000-1500 ember részvételére számítanak a szervezők. A nap alkalmat ad a közös dicsőítésre, imádságra, eukarisztikus ünneplésre, igehirdetésre is. A befejező szentmisét Tamás József segédpüspök celebrálja, a nap vendégek az angliai Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi katolikus közösség tagja ( www.coretlumenchristi.org). A találkozó reggel 9-től este 7 óráig tart a csíkszeredai  Erőss Zsolt sportarénában. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak. (www.ekkm.ro/dj)

 


Október 13.: A kolozsvári Szent Mihály templomban 10 órai kezdettel a Bács Lajos szerezte Márton Áron szentmise hangzik el, amelyet televíziósan rögzítenek. A felvételt október 27-én tűzi műsorra a DunaTV.


Október 13., 1230 óra: Csíkszentgyörgyön Rózsafűzér királynője búcsús szentmise keretében Tamás József segédpüspök megáldja a felújított templomot.


2013. október 15.: Bécsben, a Balassi Intézet szervezésében, egésznapos konferenciára kerül sor Márton Áron és Jakab Antal püspökökről. Plakát


Avilai nagy Szent Teréz búcsú Budapesten

Október 13-án, vasárnap, 10 órakor, a terézvárosi  Avilai nagy Szent Teréz plébániatemplom  búcsús ünnepi szentmiséjét Jakubinyi György érsek mutatja be. Közreműködnek a gödöllői premontrei gimnázium kórusa, valamint a zeneakadémia és a Capella Theresiana. Előadják J. Haydn: F-dúr miséjét. A szentmisét követően Szent Teréz körmenet  kezdődik, melyen a Bartók Konzervatórium fúvósai játszanak.


Nyolcszáz évet ünnepel Gyergyóalfalu

A templomépítés 800. évfordulójára szerveznek ünnepet Alfaluban október 24–27. között. Az esemény alkalmával a múlt rendszer pusztítását is helyre szeretnék hozni, ekkortól új harang is hívja majd a híveket.

Bővebben >>


Emléknap András Imre tiszteletére

András Imre, a csíktaplocai születésű jezsuita egyházszociológus 2011-ben hunyt el. Tiszteletére, születésének 85. évfordulója alkalmából emléknapot szervez a Jakab Antal Keresztény Kör, a KALOT Egyesület és a csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi és Felnottképzési Központ szombaton, október 26-án. A megemlékezés koszorúzással kezdődik András Imre csíktaplocai sírjánál de. fél 10-kor, majd negyed 11-kor emlékkonferenciával folytatódik a Jakab Antal Tanulmányi Házban.