Körlevél 2021/XI. (2021. december 15.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:


Szám: 1627/2021.

Karácsonyi üzenet 2021

           Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján

minden szentmisén olvassák fel karácsonyi üzenetemet a hirdetésekben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek!

„Tutto andrà bene” (minden rendben lesz), e rövid mondat jelent meg tavaly március elején az olaszországi Lombardia régió néhány települése házának ajtajára ragasztott cetlin, majd futótűzként terjedt el nem csak teraszokra kitűzött transzparenseken, hanem a közösségi médiában is. „Minden rendben lesz”.

Közel két év elteltével – látva a bizonytalanságot, a félelmet, a bizalmatlanságot, a megosztottságot – aligha sikerül már e mondat bátorításába kapaszkodni. Úgy tűnik, hogy a világ jelenlegi állapota és mindennapi életünk mintha nem a megoldás felé haladna, hanem a még nagyobb zavarodottság jeleit mutatná.

A politikában, a gazdasági életben, de társadalmi szinten is egyre nagyobb a szakadás és az ellentét az emberek között, mintegy kiszorítva, megfojtva az együttélés legfontosabb alapját, a szeretetet. Világunk gyors változása felerősítette az emberi gyöngeségeinket és bűneinket: a bizalmatlanságot, a rágalmat, az előítéletet, az irigységet. Mindez aggodalommal és félelemmel tölti el a szívünket.

„Ne féljetek!”. Így kezdi az angyal Jézus Krisztus születése örömhírének közlését a pásztorokkal. „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek (…) ma megszületett a Megváltó nektek” (Lk 2,10-11). Isten emberré lett. Ez Isten jelenlétének csúcspontja és teljessége népe körében. Az Ószövetségben Istent nem láthatta senki, mert életébe került – a felhő, a láng jelezték jelenlétét, a próféták közvetítették üzenetét (Kiv 24; Kiv 33,18-23; Iz 6,1-5). Az idők teljességében azonban megjelent, felvette emberi természetünket, hogy félre nem érthető nyelven elmondhassa és életének példájával megmutassa Isten szeretetének a titkát.

Az első Karácsony ezt a reményt hozta a világba, az emberek szívébe: bármi is történjen, nincs okunk a félelemre, az aggodalomra, mert Isten úgy szerette – és szereti ma is – a világot, hogy közénk jött, megszületett közöttünk. Istenünk szenvedélyesen szereti az embert, szeret bennünket: mindent odaadó, önfeláldozó szeretettel.

Jézusban Isten személyesen jött közénk. Megtestesült, beleszületett a világba. Nem eszmévé, nem ideológiává, hanem testté lett. Isten, a mindenható, a végtelen, részese lesz a mi emberi törékenységünknek, végességünknek. Megtanított helyesen élni. Ezért tudunk bizakodóan tekinteni a jövőbe.

Szent II. János Pál pápa így bátorít ma is minket: „Ne féljetek a jövőtől! Krisztus által hinni tudtok a jövőben, akkor is, ha nem tudjátok felismerni még a körvonalait sem. Ti az Úrra bízhatjátok magatokat a jövőben, és így felülkerekedhettek a bátortalanságokon, amit a feladat nehézségével és a jutalom értékével szemben éreztek (...) mert ti tudjátok, hogy az Úr veletek van minden utatokon!” (Szent II. János Pál pápa üzenete a Béke XVIII. Világnapjára)

Halljuk meg ma is a megerősítést: „Ne féljetek!” Isten velünk van minden utunkon, életünk minden eseményében és mozzanatában. Higgyünk a Megtestesültben. Nem a világ történései félelmetesek, hanem a hitünk kevés. Minden Karácsony megerősít bennünket abban a hitben, hogy Isten ma is beleszületik ebbe a világba, mellettünk van emberi gyengeségeink és bűneink ellenére, általunk és velünk akar a világ megújulásán munkálkodni.

Tegyünk félre minden rossz gondolatot, minden hátsó szándékot. A pásztorok lelkületével és tiszta szívével boruljunk le lélekben az emberi alakban megjelent Isten Fia előtt. Kapaszkodjunk erős hittel a minket ma is szenvedélyes szeretetével körülvevő Istenbe, hiszen Ő erősíti meg gyönge hitünket, Ő adja vissza szívünk békéjét.

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott boldog Újesztendőt kívánok

Főtisztelendő Paptestvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2021. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén

                                                                                                                 † Gergely

                                                                                                                 érsek, apostoli kormányzó s.k.


Szám: 1628/2021.

Karácsonyi ünnepkör és házszentelések a járvány ideje alatt

A karácsonyi ünnepkörhöz közeledve továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a világjárvány miatt még mindig nem tudunk felszabadultan, méltóképpen ünnepelni. Mindezek ellenére ünnepeljük meg nyitott szívvel és örömmel hitünk nagy igazságát, a Megtestesülést. Figyeljünk a mindenkori előírásokra, szabályokra, de leginkább egymásra. Viseljük a maszkot, tartsuk be a szükséges távolságot, fertőtlenítsünk, szellőztessünk. Mindazok, akik a betegség tüneteit érzik (köhögés, láz, megfázás), maradjanak otthon.

A házszentelések végzésében a lelkipásztorok saját belátásuk szerint járjanak el, a fentieket szem előtt tartva.


Szám: 1629/2021.

Szinodális folyamat

A jövő évi pasztorális/lelkipásztori terv segítségével Főegyházmegyénk minden plébániáján és közösségében szeretnénk megélni a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot, melyet Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében, október 10-én nyitott meg.           Főegyházmegyénkben október 17-én, a gyulafehérvári székesegyházban tartott szentmisével hivatalosan is elindítottuk a szinodális folyamat főegyházmegyei szakaszát, melynek felelős koordinátorává Ft. Csont Ede tusnádi plébánost neveztem ki. Az egyházmegyei szakasszal kapcsolatos tudnivalók a https://ersekseg.ro/hu/content/szinodus honlapon érhetők el. Kérem kedves paptestvéreimet és híveimet, hogy rendszeres időközönként kövessék az oldalt.

Imádkozzunk mindannyian Ferenc pápával együtt, úgy, ahogy a szinodális folyamat főegyházmegyei szakaszát nyitó szentmisében tettük: Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.


Szám: 1631/2021.

Örökös szentségimádási napok

Isten szolgája Márton Áron püspök 1939. december 20-án, a 8086-os számú körlevelében határozta meg főegyházmegyénkben az örökös szentségimádás rendjét, mely szerint az év minden napján szentségimádás volt/van valamelyik templomban vagy kápolnában. Ez évek hosszú során nagy lelki kincset jelentett, és a lelki megújulás forrása volt az egész egyházmegye számára.

A hívek számának csökkenése miatt néhány templomban és kápolnában lehetetlenné vált az örökös szentségimádás megtartása, ugyanakkor új templomok és kápolnák létrehozásával új lehetőségek adódtak. Ezek alapján az alábbi változások történtek:

 

Dátum

2021-ig (volt)

2022-től (lesz)

1.

Január 4.

Abrudbánya

Sepsiszentgyörgy –

Szeretet misszionáriusai kápolna

2.

Január 14.

Mezősámsond

Tűr

3.

Április 29.

Csíkdelne – Szent János templom

Csíkdelne – Úr-kápolna

4.

Május 1.

Zeteváralja

Gyímesfelsőlok –

Kármelhegyi Boldogasszony templom

5.

Június 7.

Kajántó

Kolozsvár – Szociális Testvérek kápolnája

6.

Június 12.

Kézdisárfalva

Barcarozsnyó

7.

Június 16.

Altorjai kápolna

Csíkdelne – Szent János templom

8.

Június 23.

Kelementelke

Csiba – Szent Lőrincz kápolna

9.

Július 10.

Zám

Gyergyóremete – Szent Rita kápolna

10.

Július 19.

Nyárádmagyarós

Ditró – Szent Imre kápolna

11.

Július 21.

Zalatna

Madéfalva – Szent Anna kápolna

12.

Július 24.

Kristyor-Gurabarza

Szentmáté

13.

Július 25.

Brád

Csíkszereda – Szent József kápolna

14.

Július 26.

Verespatak

Hidegség – Szent Imre kápolna

15.

Július 27.

Tatrang

Ülke

16.

Július 30.

Tűr

Zeteváralja

17.

Július 31.

Gyulafehérvár –  Ferences templom

Sikaszó

18.

Augusztus 7.

Homoródfürdő

Marosludas Andrássytelep – 

Boldog Gizella templom

19.

Augusztus 16.

Kolozsvár –  Ferences templom

Székelyudvarhely – Pastor Bonus

20.

Augusztus 30.

Sárpatak

Borszék –

Lourdes-i Boldogasszony templom

21.

Szeptember 8.

Tövis

Csíkszereda – Milleniumi templom

22.

December 2.

Szászfalu

Kiskászon

23.

December 15.

Katona

Kolozsvár – Ferences templom

24.

December 16.

Kide

Csíkszereda – Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

25.

December 19.

Nádas

Csíkszentkirály –

Magyar szentek és boldogok kápolna

26.

December 20.

Bonchida

Csíkszentdomokos –

Segítő Nővérek kápolnája

27.

December 25.

Galócás

Marosszentgyörgy –

Kármelita nővérek kápolnája

28.

December 27.

Náznánfalva

Kézdiszentlélek – Öregotthon

Hálásan köszönöm paptestvéreimnek és híveimnek az örökös szentségimádási nap megszervezéséért hozott szolgálatát és áldozatát. Tegyünk azért, hogy Isten szolgája Márton Áron püspök által kért és szorgalmazott szentségimádási imaláncunk a hívek, a lelkipásztorok és az egész Főegyházmegyénk lelki hasznára váljon.


Szám: 1633/2021.

Székeskáptalan megújítása

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Székeskáptalan működési szabályzatát 2021. szeptember 29-én, a székeskáptalan védőszentjének, Szent Mihály főangyalnak főünnepen kihirdettem és elrendeltem.

Eddigi szolgálatukat méltatva, köszönetem jeleként, a székeskáptalan javaslatára tiszteletbeli kanonok címet adományoztam a székeskáptalan kiérdemesült tagjainak:

            - Ft. Msgr. Csíki Dénes pápai káplán, plébános

            - Ft. dr. Ferenczi Sándor szentszéki tanácsos, ny. teológiai tanár, ny. plébános

            - Ft. dr. Horváth István szentszéki tanácsos, főesperes-plébános, főtanfelügyelő

            - Ft. Msgr. Szász János pápai káplán, plébános

            - Ft. dr. Székely Dénes adjunktus, plébános

            - Ft. Varga Rezső esperes, plébános

 

2021. november 16-án kineveztem az új székeskáptalant:

Nagyprépost: Msgr. dr. Marton József;

Olvasókanonok: jelenleg betöltetlen;

Éneklőkanonok: Ft. dr. Kiss Endre;

Őrkanonok: Ft. dr. Veres Stelian;

Teológuskanonok: Ft. dr. Oláh Zoltán;

Mesterkanonok: Ft. dr. András István;

Iskoláskanonok: Ft. Farkas Ervin;

Levéltár őre kanonok: Ft. Hurgoi János;

Penitenciárius kanonok: Ft. László Szabolcs.

A székeskáptalan lehetőségéhez mérten segíti a gyulafehérvári lelkipásztori munkát, a kanonokok végzik a székesegyházi hétköznapi reggeli szentmiséket, a székesegyházban tartott ünnepélyes főpásztori szentmisén koncelebrálnak, bizonyos alkalmakkor ünnepi szentmisét mutatnak be és ünnepi vecsernyét végeznek. A székeskáptalan teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket a jog és a Főpásztor rájuk bíz (503. kán.).

A Nagyprépost a káptalan jogait, javait mindig és mindenütt védelmezi, és azoknak érvényt szerez. Felel a káptalanra tartozó minden egyes ügyért. Kezeli a káptalani iratokat. Egybehívja a káptalani gyűléseket, azokon elnököl, a döntéseket kimondja, és azok végrehajtásáról gondoskodik.

Az Éneklőkanonok felel a káptalani istentiszteletek rendjéről.

Az Őrkanonok gondot visel a székesegyház épületére és minden fajtájú berendezésére. Felel a székeskáptalan kezelésében lévő kincstárért. Amennyiben az érseki gazdasági igazgató pap, ő tölti be az őrkanonoki tisztséget.

A Teológuskanonok az egyházmegyei papság lelkigyakorlatos kötelezettségének felelőse.

A Mesterkanonok a Gyulafehérvári Papnevelőintézet rektora és a Főegyházmegyei Papi Továbbképző felelőse.

Az Iskoláskanonok feladatköréhez a katolikus nevelés és a katolikus iskolák/osztályok tartoznak.

A Levéltár őre kanonok az érsekségi és székeskáptalani levéltárak számontartója és irányítója.

A Penitenciárius kanonok a székesegyházban a bűnbánat szentségének kiszolgáltatója, feloldozást ad az önmagától beállott, hivatalosan ki nem nyilvánított cenzúrák alól az 508. kán. értelmében. Főleg az egyházmegyei szintű liturgián (papszentelés, diakónusszentelés, nagycsütörtök, székesegyház búcsúünnepe, zarándokok stb. szentmiséjén) áll a hívek szolgálatára.

Szent Mihály főangyal kísérje az újonnan kinevezett székeskáptalan működését, szolgálatát.


Szám: 1634/2021.

Személyi változások, megbízatások

2021. december 1-jétől T. Becze Lóránt szentkatolnai lelkészt, kérésére, felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem kosteleki plébániai kormányzónak.

2021. december 1-jétől Ft. Msgr. Potyó Ferenc pápai prelátust kineveztem szentkatolnai plébánosnak. Köszönöm szolgálatkészségét.

2022. január 15-től Ft. dr. Bodor Attila kudzsíri és alvinci plébánost felmentem plébánosi beosztása alól és – a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán betöltött társult oktatói státusának megtartása mellett – elengedem a Göttingeni Georg-August Egyetem Teológia Karára vendégkutatóként posztdoktori kutatások végzésére, amelyet az eddigi tudományos tevékenységei elismeréseként az Alexander von Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíjjal támogat.

2022. január 15-től Ft. Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót, jelenlegi tisztségei megtartása mellett, kinevezem kudzsíri és alvinci plébánosnak. Köszönöm szolgálatkészségét.


Szám: 1590/2021.

Plébánosi vizsgát tettek

2021. november 18-án, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:

          1. Fr. Böjte Csaba OFM – Szászváros

         2. Fr. Főcze Imre, Bonaventura OFM – Déva

         3. Fr. Guia Laurean, Hugó OFM – Csíksomlyó

         4. Fr. Portik Lukács, Lóránd OFM – Szécsény

         5. Fr. Urbán János, Erik OFM – Kolozsvár

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521. k. 3 §–a elvárásának. Ennek értelmében „visszavonásig” terjedő joghatóságot kapnak és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést kapnak.

Továbbra is kérjük és bátorítjuk azon Paptestvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1637/2021.

 Lelkigyakorlatok 2022-ben

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.”

Ezt szorgalmazva, az alábbi lehetőségeket kínáljuk a Főtisztelendő Paptestvérek számára:

          Papi lelkigyakorlat Sugásfürdőn

A Kovászna-Brassói (volt Sepsi-Barcasági) Főesperesség jövő évben is megszervezi paptestvérek részére a nagyböjti lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat megtartása az akkor érvényben levő előírások alapján történik. Ha esetleg éppen szigorítások lesznek és nem tartható meg, akkor a jelentkezőket értesíteni fogják az esetleges időpontváltozásról.

Helyszín: Súgásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2022. március 7., hétfő – 2022. március 10., csütörtök (Nagyböjt I. Vasárnapja utáni héten, hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 13 órakor ebéddel ér véget.)

Moderátor: Ft. Oláh Dénes főesperes, marosvásárhelyi plébános.

Jelentkezés: Ft. Hajdú János (hajdujanos1957@gmail.com, 0740-259.456 lehetőleg SMS-ben), valamint Ft. Takó István (krisztuskiraly@yahoo.com, 0756-102.138).

Mivel a résztvevők száma a járvány miatt max. 18 fő, a jelentkezéseket sorrend szerint tudják fogadni. Esetleges igény esetén egy későbbi időpontban megismétlik a lelkigyakorlatot.

Lelkigyakorlat az esztelneki Ferences Kolostorban (10 személy részére)

Helyszín: Esztelnek – Ferences Kolostor

Időpont: 2022. március 21-24. (21-én 12:30-kor ebéddel kezdődik és 24-én 12:30-kor ebéddel fejeződik be)

Moderátor: Fr. Timár Sándor Asztrik OFM

Jelentkezés: Fr. Kakucs Szilveszter OFM (frszilveszter@gmail.com, 0745-252.845)

Lelkigyakorlat a szárhegyi Ferences Kolostorban

Az előző évekhez hasonlóan a szárhegyi Ferences Kolostorban olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget papoknak és szerzeteseknek, melynek során a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott, mivel minden egyes résztvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

Időpont: 2022. június 20-23. (20-án, hétfőn délben ebéddel kezdődik és 23-án, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be.)

Moderátor: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM

Jelentkezés: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM (laczkodanaklet@gmail.com, 0737-016.003)

A marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelita Kolostorban Johanna nővér tart lelkigyakorlatokat, Avilai Szent Teréz önéletrajza alapján:

- papoknak: 2022. július 26-28. között (kedden 9.30 órától csütörtökön 16 óráig)

- híveknek: 2022. június 24-26. között (péntek 9.30 órától vasárnap estig)

- híveknek, főként házaspároknak: 2022. július 8-10. között (péntek 9.30 órától vasárnap estig)

Nincs részvételi díj. Adományt fogadnak el.

A lelkipásztorokat és a szerzeteseket egész év folyamán várják csöndes napokra. Ezek során be lehet kapcsolódni a Kármel imájába. A kolostor öt hektáros bekerített területén lehetőség van sétára.

Jelentkezés: kis.szent.terez.karmel@gmail.com


Szám: 1640/2021.

Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

Ferenc pápa kezdeményezésére az Amoris Laetitia családév 2022. június 26-ig, a Rómában megrendezésre kerülő Családok X. Világtalálkozójáig tart. Ez az időszak alkalmat nyújt számunkra is, hogy mélyebben elmélkedjünk az Amoris Laetitia tartalmán és törekedjünk a benne foglaltak megvalósítására.

A Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda 2021-ben erre helyezte munkájában a hangsúlyt. A házaspárok lelkigyakorlatos hétvégéi, a szülők iskolája, az online lelkigondozó programjaik, rádióműsoraik mellett a házasságot, családot, életet támogató programokat is folytatni tudták. Főegyházmegyénket átszövő imahálót alkotva fordultak az élet Istenéhez a családokért, békességért, gyógyulásért esti, online családi ima keretében.

Idén szórvány-családnapokat is tartottak négy olyan helyszínen, ahol korábban erre még nem került sor (minderről bővebben Facebook-oldalukon vagy a http://www.csalad.ro honlapon). E tevékenységeik megvalósításához járult hozzá a 2020. december 27-i főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 61.510 lej volt. Hálásan köszönjük a támogatást!

Családbizottságunk 2022-es évi célkitűzése – szorosabb együttműködés plébániákkal és a házaspárok, lelkipásztorok családpasztorációs képzése – az Amoris Laetitia buzdításából indul ki: „A családpasztorációhoz elsősorban a plébánia járul hozzá… A sajátosan családok felé irányuló pasztorációban szükséges a papok…, hitoktatók és más munkatársak megfelelő képzése (AL 202). Kifejezetten a plébánosokat és plébániai közösségeket szeretnénk jobban elérni és segíteni, hogy a házaspárok és családok, a családközösségek támaszt, megbecsülést, ösztönzést kapjanak hivatásuk teljesítésére és tevékeny részvételre az Egyház küldetésében.

Az Animátor Házaspárok képzése 2022 tavaszán kezdődik házaspárok, lelkipásztorok és más segítők részére Főegyházmegyénkben. Ez egyben szervesen kapcsolódik a szinodális folyamathoz, azt célozva meg, hogy ebben minél több házaspár, család és családcsoport tevékenyen adja hozzá saját részét.

E célok megvalósításának támogatására tartunk gyűjtést a Főegyházmegyei Családpasztoráció javára 2021. december 26-án, Szent Család vasárnapján. A begyült adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda számlájára kérjük elküldeni.

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053 –Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor, Nr. 61.

Tel: 0265-250.270 (int.109); Fax: 0365-414.187;

Cod fiscal: 27225935

IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Web: http://www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro


Szám: 1457/2021.

Kerületi ifjúsági lelkészek kinevezése

Főegyházmegyénk fiataljainak lelki nevelését szem előtt tartva, az ifjúsági főlelkész előterjesztésére kerületi ifjúsági lelkészeket neveztem ki:

 1. Ft. Buciuman Gheorghe-Traian a Gyulafehévár-Szeben-Fogaras körzetben.
 2. Fr. Pantea Tibor OFM a Kolozs-Dobokai és Belső-Szolnoki főesperesi kerületekben.
 3. T. Şcheianu Ciprian-Iosif a Zsil-völgyében.
 4. Fr. Guia Laurean Hugó OFM az alcsíki és felcsíki főesperesi kerületekben.
 5. Ft. Takó István a Kovászna-Brassói főesperesi kerületben.
 6. P. András Csaba SJ a Maros-Küküllői főesperesi kerületben.
 7. Ft. Tamás Barna a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben.
 8. T. Olasz Béla a Kézdi-Orbai kerületben.
 9. T. Pasca Szilárd a gyergyói kerületben.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy segítsék ifjúsági lelkészeink munkáját.


Szám:1641/2021.

Isten Igéje vasárnapja

2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján Ferenc Szentatya az Aperuit Illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelével elrendelte az Isten Igéjének vasárnapját, amelyet az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Ez 2022-ben január 23-ra esik.

Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára.

Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy ehhez használhatják a folyó évi VIII. körlevélben található segédanyagot.


Szám: 1643/2021.

Engedély vegyes házasságokhoz

A 2022. évre minden, plébánosi feladattal megbízott lelkipásztornak megadom az engedélyt a vegyes házasságok megkötésénél való asszisztálásra, a kánoni feltételek teljesülése után. Az engedély megadásánál vegyék figyelembe az Egyházi Törvénykönyv 1124-1129 kánonjait, szükséges továbbá a szabadegyezség és a jegyzőkönyv. Az engedélyt a házasultak anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába az alábbiak szerint kell bejegyezni: „Engedélyezve a F. H. 1643/2021. sz. felhatalmazása alapján.”


Szám: 1644/2021.

Vegyes házasságokról összesítő kimutatást kérünk

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2021-ben megkötött vegyes házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, legkésőbb 2022. január 31-ig.


Szám: 1645/2021.

Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni

A valláskülönbség akadálya alól (azaz katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is az Érseki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban.

A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán., 1124-1125. kk.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat, nevezetesen a szabadegyezség és a jegyzőkönyv egy példányát. A felmentés hiányában megkötött házasság érvénytelen.


Szám:1647/2021.

Statisztikai adatok beküldése

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2021-es év statisztikai adatait 2022. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a kerületi főesperesi hivatalba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2022. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba. Az így beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.


Szám: 1660/2021.

Liturgikus szolgáltatások új díjszabása

Az erdélyi római katolikus egyházmegyék főpásztorai úgy döntöttek, hogy a liturgikus szolgáltatások díjszabását a jövőben igyekeznek egységesíteni. Ennek fényében a 741-2012. számú rendelkezést módosítom és 2022. január 1-jétől kezdve az alábbi díjszabásokat rendelem el, egyben megszüntetve a csendes és énekes mise közti eddigi különbségtételt:

 • szentmise – 30 lej,
 • temetési díj – 300 lej.

Keresztelők és esküvők esetében ezután sincs kötelező díj. A hívektől kapott önkéntes adománnyal a lelkipásztorok szabadon rendelkeznek. Lehetőleg olyan célokra használják, amelyek a közösséget szolgálják.

A binációval, trinációval kapcsolatos korábbi rendelkezések továbbra is érvényben maradnak.

Kérem a Paptestvéreket, beleértve a Főegyházmegyében szolgáló szerzetes intézmények tagjait is, hogy a fenti díjakat alkalmazzák. Nagyobb összeget nem kérhetnek, azonban el szabad fogadniuk a meghatározottnál kisebb vagy önkéntesen adott annál nagyobb miseadományt.


Szám: 1636/2021.

Miseadományok

A miseadománnyal (stips) kapcsolatban az Egyházi Törvénykönyv (945-958 kk.) előírásai az irányadóak. Minden papnak pontosan fel kell jegyeznie azokat a miseadományokat, amelyeknek bemutatását elvállalta és amelyeket elvégzett. Egy szentmiséért csak egy adományt fogadhatunk el. A miseadomány elfogadása kötelez a szentmise egy éven belüli elvégzésére.

Aki ugyanazon a napon több szentmisét mutat be, mindegyiket felajánlhatja arra a szándékra, amiért miseadományt adtak, de – karácsony napját kivéve – csak egy miséért tarthatja meg a miseadományt; a többit be kell fizetnie a Főegyházmegyei Hatóságnak, az ordinárius által előírt célra. Aki ugyanazon napon második szentmiséjét koncelebrálja, ezért semmilyen címen nem fogadhat el miseadományt.

Szeretettel, de nyomatékosan kérem a Paptestvéreket, hogy a fentiek értelmében a legnagyobb lelkiismeretességgel járjanak el és a miseadományoktól tartsák távol a kereskedésnek még a látszatát is.


Szám:1646/2021.

Érseki Hivatal zárva tartása ünnepek alatt

Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy az Érseki Hivatal 2021. december 24. és 2022. január 9. között zárva tart, viszont lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a gondjaikra bízott híveknek

lelkiekben gazdag Karácsonyt és Istentől megáldott Újesztendőt kívánok.

Gyulafehérvár, 2021. december 15.                                                                                 † Gergely                                                                                                                                             érsek s.k.