Az ünnep más, mint a többi nap. Arra való, hogy hétköznapi életünkből, a mókuskerékből (ahogy ma divatosan mondani szoktuk) kilépjünk, egymással találkozzunk, gondolatainkat és gondjainkat megosztva egymás szemébe nézzünk, egymásnak örüljünk, barátkozzunk és így élő lözösséget alkossunk.

Ilyen ünnep volt a szó szoros értelmében a Budapesten szeptember 5-12. között lezajlott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

Szeptember 10-én, 11-én és 12-én, pénteken, szombaton és vasárnap nagyváradi hívek egy-egy csoportja kapcsolódott a Budapesten zajló eucharisztikus kongresszus eseményeibe. Szombaton vonattal megérkeztek az erdélyi hívek, akik szervezett keretek közt zarándokoltak. A kolozsvári Szent Cecília-kórus kb. harminc tagja pénteken kelt útra, szombaton már a Hősök terén tartott próbákon készült a pápai szentmise zenei szolgálatára. Emellett sokan mentek családi, baráti, egyházközségi csoporttal. Most már mindannyian a NEK záróeseményére, a Ferenc pápa által celebrált szentmisére készülnek.

Uram, Te tudod, hogy szeretlek (Jn 21,15–17) – válaszolta Szent Péter apostol Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy „Szeretsz engem?”, és ezt választotta püspöki jelmondatául Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök is, akit egy évvel ezelőtt, 2020. augusztus 29-én szenteltek püspökké a csíksomlyói kegytemplomban.

Csíkszentdomokoson hagyománnyá vált a falu nagy szülöttjének születésnapjához legközelebb eső hétvégén konferenciát tartani, Márton Áron püspökre emlékezni, az emlékből táplálkozva erősödni, felnőni a jelen tennivalók, feladatok által kirajzolódó kihívásokhoz. 

Isten szolgája Márton Áron püspök születésének 125. évfordulójára készülve dr. Kovács Gergely érsek a doberdói fennsík magyar kötődésű első világháborús helyeire látogatott. A zarándoklat fontosabb célpontjairól és mozzanatairól szóló képes beszámolónkat olvashatják.

Megtartották a XIX. Márton Áron zarándoklatot augusztus 9. és 11. között. Ez volt az első alkalom, amelyet Kovács Gergely korábbi posztulátor mint érsek vezette a zarándoklatot. A zarándokcsoport magvát a csíksomlyói kegytemplom kórusa képezte, melyet 15 csíki településről érkezett zarándokok egészítettek ki. 

Feliratkozás Front page feed csatornájára