Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. Külön köszönet azoknak a papoknak, akik előadásokat tartottak a Szentírásról vagy bibliaolvasó csoportokat szerveztek, valamint öntudatos hozzáállással karolták fel és támogatták e kezdeményezést.

Veres Stelian A kolozsvári Szent Mihály plébánia plébánosai a 18–19. században címen írt, több mint 400 oldalas dolgozata nyilvános védése a rendkívüli helyzetben online történt, a vezetőtanár mellett Báthory Lajos kolozsvári történész, Holló László, a kar tanára és Gárdonyi Máté, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára véleményezték a munkát, és tették fel kérdéseiket.

Szentatyánk, Ferenc Pápa 2020. szeptember 2-án elfogadta Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az Örmény Kormányzóságról és kinevezte Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket Örmény Apostoli Kormányzóvá ad nutum Sanctae Sedis

Kerekes László püspökké szentelését augusztus 29-én délelőtt tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A főszentelő püspök Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a társszentelő pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt.

Ünnepélyes szentmise és előadás keretében emlékeztek meg boldogemlékű Márton Áron püspökről születésének 124. évfordulóján szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. A szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspök és számos pap koncelebrálásával.

A gyulafehérvári főegyházmegye főesperes-plébánosai a főesperesi kerületek, a papság és a hívek nevében köszöntik Kovács Gergely érseket születésnapja alkalmából. Ez alkalomból életére, munkásságára Isten áldását kívánjuk!
Feliratkozás Front page feed csatornájára