A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye megdöbbenve és szomorúan értesült a székelyudvarhelyi tragédiáról. Az 1948-ban államosított épületegyüttes – két iskola és egy bentlakás – 2004-ben került vissza az Érsekség tulajdonába. Azóta az épületegyüttest oktatási célokra Székelyudvarhely önkormányzata bérli. A befolyt bért az Érsekség majdnem teljes egészében az épületek legsürgősebb állagrendezésére fordította vissza. Az átfogó felújítási munkálatok többmillió eurós fedezetének előteremtésén az Érsekség fáradozott. A két iskolaépület felújítása lezárult, a bentlakás felújítása jövő évben kezdődött volna.

Fájdalommal értesültem a székelyudvarhelyi tragédiáról és azonnal a helyszínre indultam. Mélységesen megrendített, amikor útközben közölték, hogy e katasztrófa áldozatokat is követelt. Együttérző szívvel állok a családok mellett, tudva azt, hogy a veszteséget semmi sem pótolhatja. Őszinte részvétemet fejezem ki, kérve a jó Isten megerősítő kegyelmét ezekre a nehéz pillanatokra. Imáimról biztosítok minden érintettet.   Dr. Kovács Gergely  érsek  

Szeptember 4-én vette kezdetét az International Association for Religious Freedom 36. Kongresszusa, melynek idei házigazdája az Unitárius Egyház. A nyitóünnepségre 15.30 órától került sor a kolozsvári belvárosi unitárius templomban, melyen részt vett dr. Kovács Gergely érsek is. Az ünnepség áhítattal kezdődött, ahol a keresztény felekezetek képviselői mellett muzulmán, zsidó, buddhista, sintoista, hindu és zoroasztriánus résztvevők imádkoztak a békéért. A megnyitó előadást dr.

Huszonegyedik alkalommal szervezik meg 2023. szeptember 20-22. időszakban Főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, amelynek keretében Isten szolgája Márton Áron, Erdély nagy püspöke életének fontosabb állomáshelyeit látogatják meg a résztvevők. 

2023. augusztus 26-án, szombaton, immár tizenkettedik alkalommal várják Csíkszentdomokosra Márton Áron püspök tisztelőit és a XX. századi erdélyi történelem, egyháztörténet iránt érdeklődőket.

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

Feliratkozás Front page feed csatornájára