Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány, tekintettel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban kialakult helyzetre, megvizsgálta a szerződést, melyet az ingatlanra a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött. Megállapítást nyert, hogy a 23. cikkely előírásait a Polgármesteri Hivatal nem tartotta be, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti. 

Újra meg újra buzdít az Egyház bennünket: „Olvassátok a Szentírást!” A hívek közül sokan készségesen próbálnak eleget tenni ennek a felhívásnak, de amikor nekifognának a bibliaolvasásnak, nem várt nehézségekkel szembesülnek: „Hol kezdjem az olvasást?

Érseki körlevél >>

Iochom Zsolt fényképei által nyújtunk bepillantást a szeptember 8. és 10. között megszervezett XIV. Márton Áron zarándoklat három napjába.

Nyomatékosan kérjük az illetékes hatóságokat, ne tekintsék megoldottnak a helyzetet. Amint már többször is megfogalmaztuk, iskolaépületünkben működnie kell katolikus iskolának. Ha nem működhet, abban az esetben az önkormányzattal kötött bérleti szerződés hatályát veszíti, ami senkinek nem állhat érdekében.  

A Külügyminisztérium  2017. szeptember 6-i sajtónyilatkozatával kapcsolatban (...) szeretnénk megjegyezni, hogy a bíróságok szintjén, alapfokon kizárólag a Maros Megyei Főtanfelügyelőség 1385/2015 és 70/2017 számú határozatainak érvénytelenítése történt meg.

 

A megszűnés határán lévő marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum védelméért szeptember 6-án, szerdán 18 órától tüntetést szerveztek a város főterén. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszéde itt olvasható

Ünnepi szentmisével, domborműavatással és előadással emlékeztek szeptember 3-án Isten szolgája Márton Áron püspök életpéldájára Szentegyházán.

Anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, az igazságért kiáltani, mellette kiállni.

Az "Isten, hazánkért térdelünk elődbe" kezdetű népénekünket három versszakkal bővítették ki Pannonhalmán, augusztus 20-ra készülve. A 20. század nagy hitvallóit sorbavevő 6. versszak Márton Áron püspök említésével kezdődik.

Szeptember 8. és 10. között ismét megszervezésre kerül az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklat, amely boldogemlékű Áron püspökünk életének főbb állomásait járja be (Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár, Gyulafehérvár), Kovács Gergely posztulátor vezetésével.

Feliratkozás Front page feed csatornájára