2020. március 26. és 31. között ötödik alkalommal kerül sor zarándoklatra a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre, Mons. Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érsek és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa szervezésében.

Isten kegyelméből már 29 éve annak, hogy II. Szent János Pál pápa kinevezése alapján a Csíksomlyói Segítő Mária kegytemplomában püspökké szentelt Francesco Colasuonno apostoli nuncius. Három évet b. e. Bálint Lajos, Erdély első érseke mellett szolgáltam mint segédpüspök, majd 25 év következett a megyésfőpásztori érseki szolgálatban.

Szentatyánk, Ferenc pápa Főtisztelendő Msgr. Dr. Kovács Gergely pápai káplánt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé nevezte ki 2019. december 24-én.

1223. karácsonyát Assisi Szent Ferenc úgy akarta megünnepelni Greccioban, hogy testi szemével is láthassa a betlehemi barlangot az újszülött Kis Jézussal, a Szűzanyával és Szent Józseffel. Azóta mi is betlehemet állítunk a karácsonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy jobban beleéljük magunkat Megváltónk születésének titkába. A jászolban és a jászol körül ott van az egész Szent Család!

A 2019-es esztendő kimagasló eseménye volt Ferenc pápa romániai látogatása. A Szentatya – a családokhoz intézett üzenetében – ezt mondta: „Kedves családok, ti egyben Isten családjának képe is vagytok, ahogy Ő átkarolja gyermekeit. A fiatalokat, a házaspárokat, az időseket, a megszentelt élet képviselőit, papokat, mindnyájunkat, különböző régiókból és hagyományokból származókat."

„A szegények nem csalatkoznak reményükben” (Zsolt 9,19). A zsoltár szavai hihetetlenül időszerűek. Mély igazságot fejeznek ki, amelyet a hit mindenekelőtt a legszegényebbek szívébe tud belevésni, mégpedig azt, hogy visszakapják a reményt, amelyet az igazságtalanságok, szenvedések és az élet bizonytalansága miatt elveszítettek.

Feliratkozás Front page feed csatornájára