Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan új érseki rendelkezések lépnek érvénybe.

Bár még a világjárvány okozta válsággal küzd, a világ sajnos máris újabb megpróbáltatás előtt áll. Mindannyiunkat mélyen megérintenek az Ukrajnában zajló abszurd háború és annak borzalmas következményei. Az emberek életét és otthonait elpusztító fegyveres erőszak súlyos humanitárius katasztrófához vezet és tömegeket kényszerít menekülésre.

„A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!” (Ferenc pápa) A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma, hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el otthonukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12, 26). Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni akarunk az áldozatoknak.

 

A jó felkészültséghez elengedhetetlen a folyamatos és állandó szellemi képzés és tanulás, különösen annak érdekében, hogy korunk újabb és újabb, egyre összetettebb kérdéseire, problémáira, kihívásaira megfelelő válaszokkal, útmutatással szolgálhasson a pap lelkipásztori munkája minden területén. Ennek szolgálatában áll a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Programja (PTK)

Két éve szentelték püspökké főpásztorunkat, Exc. és Ft. dr. Kovács Gergely érseket
Két évvel ezelőtt, 2020. február 22-én, szombaton, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén is megmozdult a Főegyházmegye, és az egyetemes egyház, amikor Gyulafehérváron püspökké szentelték Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Kovács Gergely érsek atyát.

Az elmúlt év minden erőfeszítéséért, a közösen megtett útért „hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk!” (2Kor 2,14)

Feliratkozás Front page feed csatornájára