Despre turn

Amplasată în zona centrală a cetății reabilitate recent și înălțimea adecvată – ultimul nivel accesibil publicului fiind la 27,64 m - va permite o panoramă de ansamblu asupra cetății și monumentelor istorice din incinta acesteia. Acest fapt va contribui inclusiv la creșterea atractivității turistice a cetății din Alba Iulia, obiectiv turistic semnificativ al spațiului est-central European, cu implicații socio-culturale și economice pozitive.

În vederea creșterii atractivității obiectivului de patrimoniu, în cadrul proiectului vor fi amenajate și dotate spații pentru organizarea de expoziții de prezentare a procesului și rezultatelor restaurării Catedralei și al palatului arhiepiscopal, respectiv de expunere a valorilor semnificative a patrimoniului Catedralei și Arhiepiscopiei romano-catolice. Proiectul va contribui în acest fel la consolidarea identității culturale a comunității romano-catolice transilvane, și popularizarea  culturii materiale a acesteia.

Redeschiderea Porții Sudice – Maiestas Domini a Catedralei, și montarea unui lift special pentru persoane cu dizabilități va asigura accesul neîngrădit într-o clădire de patrimoniu inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

Proiectul se integrează în șirul proiectelor de restaurare și valorificare a patrimoniului cultural și religios implementate de către Arhiepiscopia Romano Catolică de Alba Iulia, fiind complementar eforturilor autorităților locale de valorificare a patrimoniul construit al municipiului, și de dezvoltare a comunității locale. 

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.