A toronyról

A program révén a Szent Mihály-székesegyház tornyának belseje a nagyközönség számára 27,64 m magasságig megközelíthető lesz, és ez által lehetőséget nyújt az újonnan felújított várnak és a várbeli műemlékeknek a toronyból való megtekintésére. A program egyben hozzájárul a gyulafehérvári várnak - a közép-kelet európai térség egyik jelentős erődítményének – a turisztikai vonzerejének növeléséhez, és várhatóan pozitív társadalmi, kulturális és gazdasági eredményeket hoz.

A projekt keretében az épített örökség vonzerejének a növelése érdekében a déli torony belsejének több szintje kiállítási térként lesz berendezve.  A kiállítás lehetőséget nyújt a székesegyház és érseki palota korábbi helyreállítási munkálatainak a bemutatására, valamint a Római Katolikus Érsekség jelentős tárgyi hagyatékának az érzékeltetésére. A projekt hozzájárul az erdélyi római katolikus tárgyi hagyaték népszerűsítéséhez és a felekezeti identitás erősödéséhez.  

A székesegyház déli-fejedelmi kapujának (a Maiestas Domini ábrázolásával) az újbóli megnyitása és a mozgássérültek részére speciális lift beszerelése hozzájárul ahhoz, hogy a mozgáskorlátozottak akadálytalanul megközelíthessék ezt a jelentős épített örökséget.

A projekt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által eddig megvalósított egyházi épített örökség restaurálásának és hasznosításának keretébe illeszkedik, és kiegészíti a helyi hatóságoknak a város épített örökségének helyreállítását és a helyi közösség fellendítését célzó erőfeszítéseit.   

Norvégia, Izland és Liechtenstein által támogatott projekt.