Mulțumire pentru sprijinul acordat în anul 2016

 

Lăudat să fie Isus Cristos!

Preacucernici Confrați Preoți! Iubiți Credincioși!

În primele zile ale noului an, îi mulțumim Atotputernicului Dumnezeu cu inima plină de recunoștință, pentru tot ce am primit de la El în decursul anului trecut. Îi aducem mulțumire pentru toate harurile și binecuvântările pe care, în ciuda nevredniciei noastre, le-a revărsat cu plinătate asupra noastră.    

După Bunul Dumnezeu le mulțumesc și Confraților mei Preoți, împreună lucrători în via Domnului, orice funcție ar îndeplini și oriunde ar lucra, precum și colaboratorilor lor din parohii. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească în activitatea voastră altruistă și neobosită.

Le mulțumesc și persoanelor consacrate care activează în Arhidieceza noastră, angajaților din instituțiile noastre cu caracter social, profesorilor, cateheților, pedagogilor, precum și voluntarilor, deoarece prin activitatea lor au ajutat pe mulți dintre semenii lor, să se apropie de Dumnezeu.

Le datorez recunoștință credincioșilor din Arhiepiscopia noastră pentru multele lor rugăciuni, pentru activitatea desfășurată în cadrul parohiilor, pentru donațiile oferite cu generozitate  pentru ajutorarea bisericilor, instituțiilor noastre centrale, școlilor, parohiilor noastre din diaspora în anul care a trecut. Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug pe toți în acest nou an.

Le mulțumim cu recunoștință și organizațiilor de întrajutorare din străinătate, celor din Ungaria, Ministerului Resurselor Umane, Fundației Bethlen Gábor, organizațiilor din Occident pentru sprijinul generos acordat instituțiilor și bisericilor noastre și în anul care a trecut.

Mulțumirile noastre deosebite li se cuvin și Secretariatului de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României, pentru buna colaborare, pentru ajutoarele de stat, și pentru sprijinul acordat diferitelor proiecte.

De asemenea, îmi exprim recunoștința față de conducerea Consiliilor Locale și a Primăriilor pentru sprijinul generos acordat bisericilor, instituțiilor bisericești și școlilor noastre și în anul care a trecut. 

Cer binecuvântarea din belșug a lui Dumnezeu asupra vieții și activității viitoare a tuturor celor care ne-au sprijinit cu generozitate.

Iată, câteva date în ce privește veniturile din anul 2016:

2016

RON

Din partea organizațiilor de ajutor din străinătate pentru finanțare de proiecte

     998 917

De la Statul Român

Secretariatul de Stat pentru Culte

Salarii

 

14 584 379

Proiecte parohii

     500 000

Consilii Județene

Proiecte parohii

       35 000

Din partea parohiilor

  1 950 095

 Din alte resurse

dobânzi, sponsorizări

    115 927

activități economice

    264 092

publicații

    128 030

Chirii

 1 320 380

                                                                                                     Total

19 896 820

Pe lângă aceste mulțumiri, îi rog pe iubiții mei Confrați Preoți și pe Credincioși, să nu uite nici pe viitor de sprijinirea parohiei lor,  precum și a Arhidiecezei noastre. Sunt conștient de faptul că, adeseori și credincioșii noștri duc lipsă chiar și de strictul necesar și ar avea nevoie ei înșiși de ajutor. Tocmai din această cauză, donațiile oferite din inimă sunt cu atât mai plăcute în fața lui Dumnezeu. 

Ca semn al recunoștinței și al stimei mele transmit cu mult drag Preacucernicilor Confrați Preoți și Iubiților mei Credincioși binecuvântarea mea arhierească, însoțită de rugăciunile mele.

 

Alba Iulia , 31 decembrie 2016

 

† György

arhiepiscop