Köszönet a 2016-os évi támogatásért

 
D. a J. Kr.!
 
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves jó Hívek!
 
 
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az új esztendő első napjaiban a mindenható Istennek mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk Tőle. Hálát adunk a sok kegyelemért, az áldásért amelyben, érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített minket.
A jó Isten után köszönetet mondok az Úr szőlőjében dolgozó Paptestvéreimnek, bármilyen beosztásban és bárhol is dolgoznak, valamint plébániai munkatársaiknak. Isten áldása kísérje önzetlen, fáradságot nem ismerő munkájukat.
 
Köszönetet mondok Főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményeinkben dolgozó alkalmazottaknak, tanároknak, hitoktatóknak és nevelőknek, az önkénteseknek, hogy munkájuk által az emberek sokaságát segítették közelebb Istenhez.
 
Hálával tartozom Főegyházmegyénk híveinek a sok imáért, a plébániákon kifejtett munkájukért, a sokszor erejüket próbára tevő adakozásokért, amelyekben templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórvány plébániáinkat az elmúlt évben is támogatták. Isten bőségesen áldja meg mindannyiukat az új esztendőben.
 
Hálás köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, az anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak, a nyugati szervezeteknek a sok támogatásért, mellyel intézményeinket, templomainkat az elmúlt esztendőben is részesítették.
 
Kiemelt köszönet illeti meg a kormányunk keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot a jó együttműködésért, az államsegélyekért, a különböző pályázatok támogatásáért.
 
Köszönetet mondok továbbá a Megyei Önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatalok vezetőinek, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.
 
Minden nagylelkű adományért Isten bőséges áldását kérem mindannyiuk életére és további szolgálatára.
 
 
Íme, néhány bevételi adat a 2016-os esztendőből:
 
 
A köszönetek mellett kérem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy a jövőben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamint Főegyházmegyénk támogatásáról. Tudatában vagyok annak, hogy híveink is sokszor nélkülözik még a legszükségesebbeket is és szintén rászorulnának a támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebben a jó Isten előtt.
 
Hálám és megbecsülésem jeléül szeretettel küldöm Főtisztelendő Paptestvéreimnek és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.
 
 
Gyulafehérvár, 2016. december 31.
 
† György s.k. 
érsek