Procesul sinodal - circulară pastorală

Către preoții, călugării și credincioșii Arhidiecezei de Alba Iulia

Sinodalitatea, este modul de viață și de operare caracteristic al Bisericii, al Poporului lui Dumnezeu (modus vivendi et operandi), care revelează și dă conținut comunității, atunci când toți membrii acesteia sunt împreună pe drum, când se adună și iau parte în mod activ în trimiterea spre evanghelizare (Comisia Teologică Internațională, Sinodalitatea în viața și misiunea Bisericii, 2 Martie, 2018, p.6).

Biserica – Poporul lui Dumnezeu, nu este statică, ci în mișcare. Asta înseamnă și cuvântul sinod: synodos=syn+hodos, a fi împreună pe drum, a merge împreună.

Convocarea sinodurilor nu este ceva nou în Biserică. Sfântul papă Paul al VI-lea, în 1965, după Conciliul Vatican al II-lea, a convocat Sinodul Episcopal, ca instituție permanentă, „prin care episcopii din diferitele părți ale lumii oferă un ajutor mai eficace (informații, sfaturi) păstorului suprem.” (Sfântul Paul al VI-lea, Apostolica sollicitudo motu proprio, 15 Septembrie, 1965).

Scopul întrunirilor episcopilor din toate părțile ale lumii, este ca, în calitate de consilieri, să ajute activității papale. Nu aduc hotărâri, nu conduc Biserica, ci dau sfaturi papei în chestiuni importante.

Sinodul Episcopal, din 1965 încoace s-a întrunit de 15 ori în forma obișnuită, de trei ori s-a ajuns la formă extraordinară, și de 11 ori s-a ținut sinod cuprinzând doar un continent sau zonă geografică. A 16-a ocazie ar fi trebuit ținută în Octombrie 2022. Când s-a anunțat însă, că sinodul va fi ținut doar în Octombrie 2023, s-a revelat și faptul că sinodul s-a transformat într-un proces de doi ani, cu scopul de a permite diecezelor să aibă timp și posibilități, de a trimite la Roma impresiile, ideile și pretențiile oamenilor. Prin urmare Biserica plănuiește un Sinod, care include și îmbrățișează întreg Poporul lui Dumnezeu, și depășește cu mult ideea de a fi o simplă întrunire a episcopilor. 

Procesul sinodal constă din trei etape. Prima etapă este cea diecezană, care ține de la deschiderea, inaugurată în 17 Octombrie 2021, până în Martie 2022. În acest timp căutăm răspunsul la întrebarea – cum se realizează în dieceza noastră „mersul împreună”, și la ce pași concreți ne cheamă Duhul, cum creștem în acest synhodos.

Din Aprilie 2022 secretariatul sinodal prelucrează experiențele și rezumatele primite din dieceze, și pe baza acestora dezvoltă primul material de lucru provizoriu. Apoi, între Octombrie 2022 și Martie 2023 procesul se continuă, în funcție de continent, la nivel de conferințe episcopale, și rezultatul acestora va constitui documentul final lucru, care va intra în discuții în Octombrie 2023 la Sinodul Episcopal propriu-zis.  

Până în Martie anul viitor, cât ține etapa diecezană și noi dorim să facem aceasta: să ne întâlnim, să ascultăm și să hotărâm corect. În centrul procesului sinodal stă chestiunea trimiterii: cum putem să predăm cât mai bine lumii în care trăim Vestea cea Bună a lui Cristos. La asta căutăm răspuns, pentru aceasta cerem ajutorul Duhului Sfânt, care ne conduce unde vrea Dumnezeu, și nu în direcția dată de propriile închipuiri și preferințe. Nu (doar) rezultatul final este important, ci însuși procesul: drumul, pe care mergem împreună. Chemarea este pentru construirea comunității, pentru participare, și pentru asumarea trimiterii, pentru ascultare și pentru practicarea dialogului. Întâlnirile și discuțiile trebuie să fie ținute în atmosferă de rugăciune.

            Pentru ca dialogul comun și munca în Arhidieceza noastră să funcționeze bine, am creat o comisie de legătură, sub conducerea părintelui paroh de Tușnad, Csont Ede, compusă din următorii membri: Buciuman Gheorghe Traian – paroh; Csíki Szabolcs – paroh și părinte spiritual pentru tineret; Kiss Endre – părintele spiritual al seminarului; Sajgó Balázs – părintele spiritual al organizației Caritas; Szénégető István – paroh și conducătorul biroului diecezan de pastorație al familiilor, Urbán Erik OFM superior general zonal (franciscani), vicar arhiepiscopal; Homa Ildikó SSS – superioară a ordinului (surorile sociale); Bíró János – cantor; Mihály Magdolna – farmacist; Molnár Izabella – colaborator al biroului pastoral; Szőcs Csilla – colaborator FIF (Biroul diecezan de pastorație pentru tineret); Tamás Levente – director de școală. Odată cu mulțumirile mele le transmit și spor la muncă membrilor comisiei.

Prin intermediul canalelor media îi vom informa în continuu pe confrații preoți și pe credincioși vizavi de nivelul la care am ajuns în cadrul procesului sinodal, în etapa diecezană. Pe pagina arhiepiscopiei am creat un punct de meniu special (https://ersekseg.ro/ro/content/sinod-2021-23), unde am distribuit și distribuim informațiile și materialele ajutătoare legate de această temă.

Îi rog pe preoții, călugării, călugărițele și credincioșii arhidiecezei noastre, să se roage pentru Biserică, acum, că se pregătește pentru această reînnoire spirituală atât de importantă. 

Mă încred și sper, că – având și ajutorul comisiei sinodale de legătură – vom putea participa în mod rodnic cu toții, și vom trage foloase din faptul că ne ascultăm unii pe alții, în timp ce ne împărtășim istoriile personale, experiențele, provocările întâlnite și speranțele fiecăruia.  

Să ne rugăm pentru reușita sinodului:

Vino Duhule Sfinte!
Tu faci să izvorască limbi noi și ne dai pe buze cuvinte aducătoare de viață,
Păzește-ne, ca să nu devenim o Biserică muzeu,
Frumoasă, dar mută, cu un trecut mare, dar fără șanse de viitor.
Vino între noi, pentru ca experimentând sinodul,
Să nu ne lăsăm copleșiți de exasperare,
Să nu diluăm profeția, să nu ne pierdem în discuții sterpe!
Vino, Duhul Iubirii, deschide-ne inimile spre ascultare!
Vino, Duhul Sfințeniei, reînnoiește poporul sfânt și fidel al lui Dumnezeu!
Vino, Duh Creator, reînnoiește fața pământului. Amin!

(rugăciunea papei Francisc pentru sinod)

 Dr. Gergely Kovács
Arhiepiscop