Petrilla

Szent Borbála, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 335800 – Petrila, str. Trandafirilor, nr. 2/1., jud. Hunedoara
Tel: 0354-106.665

Szolgálatot teljesít:

Ft. Bajkó Norbert, plébános

Petrillán 1906-ban saját temetőt létesítettek ravatalozóval. 1910–1914 között az állami iskolában végeztek szentmiséket. 1914-ben építették a templomot. Mivel ez a templom kicsinek bizonyult, 1926–27-ben bővítették. 1921-ig Petrozsényből látták el. Plébániának egy tiszti lakást kapott az egyház, de a jövő-menő rendszerek miatt többször kellett bérelt lakásba költözni. Végül 1991-ben egy régi kolónia-lakást vásároltak. Az egyházközség híveinek száma a Zsil-völgyre jellemzően állandóan változott. Számuk jelentősen megnőtt, amikor sok moldovai családot telepítettek a városba, közülük sok római katolikus volt. Erdély különböző vidékeiről is özönlöttek az emberek a jobb megélhetés reményében. Így az egyházközség a letűnt rendszer botlasztása és akadályozása ellenére is mindig élő közösség volt, amely szerette egyházát és templomát. A rendszerváltás után megcsappant a hívek száma. A bányászok nagy része munkanélküli lett, ezért sokan visszatértek szülőhelyükre.

Lélekszám: 975
Örökös szentségimádási nap: július 12.
Szentmisék: Vasár- és ünnepnap 9 órakor magyarul, 10,30 órakor románul. Hétköznap: 9 órától, szombaton 18, illetve 17 órától az évszaknak megfelelően.