Imecsfalva

Kisboldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 527067 – Imeni, nr. 88., jud. Covasna

Szolgálatot teljesít:

Ft. Obermájer Ervin-István, plébános, , dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási eljárásának posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora
Kolozsi István, kántor

Imecsfalva neve 1561-ben Imeczfalva volt. Már 1424-ben volt temploma. Jelenlegi temploma 1805–1808-ban épült. A templom részére az alapítványok Imecs Antaltól származnak.
A templom patrónusa Kisboldogasszony. A falu neve a 19. század hetvenes éveiben került be a köztudatba, amikor a Csereyek udvarházában, a család tulajdonában levő régiségekből múzeumot rendeztek be 1875-ben.
Petőfalva: Az 1567. évi regestrum Peteofalva néven említi 4 kapuval. Kora középkori temetője igen jelentős régészeti emlékeket rejt. Jelenlegi kis temploma 300 éves, főoltárán Assziszi Szent Ferenc. 1881-ben Fogarasy Mihály püspök támogatásával iskolát építettek. Az 1980-as évektől romák népesítették be a falut.
Székelytamásfalva. 1567-ben Thamásfalva 10 kapuval szerepel. A reformáció idején elhagyták vallásukat. A katolikus kisebbségnek 1847-től van kápolnája a (Tury) Thuri család jóvoltából.
Szörcse Szent István korában már létezett. 1567-ben (Zoer) Zoerche 6 kapuval szerepel. A reformáció korában elhagyták vallásukat. 1975-ben Dénes Dávid katolikus imaházat szervezett, haranglábat állíttatott egy kis haranggal.

Örökös szentségimádási nap: november 13.