Kolozsvár - ferences templom

Havas Boldogasszony, ferences templom
Elérhetőség
Postacím: 400112 – Cluj-Napoca, str. Victor Deleu, nr. 2., jud. Cluj
Tel: 0264-594.377

Szolgálatot teljesít:

Fr. Nagy Károly, templomigazgató
Fr. dr. Orbán Szabolcs, házfőnök helyettes, teológiai tanár
Pozsár Róbert, kántor

Erdélyi Ferences Gyűjtőlevéltár
400112 Cluj-Napoca, str. Victor Deleu 2-4., jud. Cluj
Levéltáros: Jonica Xénia
E-mail: ofmarchiv@gmail.com
 
Kolozsvár legrégebbi, Óvári néven ismert temploma a mai kolostortemplom. Kezdetben plébániatemplom volt. Feltételezik, hogy I. Béla idejében épült. A tatárjárás után, amikor a Szent Mihály-templom lett a plébániatemplom, domonkosok kapták meg: Mihály Dominicanus már 1280–1300 körül kolozsvári szerzetes volt. Nagy átalakításokat végeztek Hunyadi János korában, aki 50 aranyat érő kősót utalt ki. Hunyadi János oklevele szerint Havas Boldogasszony és Szent Antal tiszteletére volt szentelve. A 15. század közepén Somkerekei Erdélyi János építtette hozzá a „capella Rosarii”-t. Ugyancsak mellette állott a Szent Jakab-kápolna (1349). A reformáció idején az unitáriusok temploma lett. A ferencesek 1727-ben kapták meg.

Örökös szentségimádási nap: december 15.