Kolozsvár - ferences templom

Havas Boldogasszony, ferences templom
Elérhetőség
Postacím: 400112 Cluj-Napoca, str. Emile Zola 4, jud. Cluj
Tel: 0264-594.377

Szolgálatot teljesít:

P. Bakó Béla, segédlelkész
Ft.P.dr. Orbán Szabolcs, házfőnök, teológiai tanár
P. Pantea Tibor, házfőnök
P. Guia Laurean , templomigazgató
Pozsár Róbert, kántor

Fr. Tarsoly Mátyás OFM (Szentföldi szolgálaton)
            Mobil: 0754-397.249
            E-mail: matyasofm@gmail.com
 
Kolozsvár legrégebbi, Óvári néven ismert temploma a mai kolostortemplom. Kezdetben plébániatemplom volt. Feltételezik, hogy I. Béla idejében épült. A tatárjárás után, amikor a Szent Mihály-templom lett a plébániatemplom, domonkosok kapták meg: Mihály Dominicanus már 1280–1300 körül kolozsvári szerzetes volt. Nagy átalakításokat végeztek Hunyadi János korában, aki 50 aranyat érő kősót utalt ki. Hunyadi János oklevele szerint Havas Boldogasszony és Szent Antal tiszteletére volt szentelve. A 15. század közepén Somkerekei Erdélyi János építtette hozzá a „capella Rosarii”-t. Ugyancsak mellette állott a Szent Jakab-kápolna (1349). A reformáció idején az unitáriusok temploma lett. A ferencesek 1727-ben kapták meg.

Örökös szentségimádási nap: augusztus 16.