Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Toate
P.Csáki Ferenc Fülöp OFM,segédlelkész
Ft.Csala László,címzetes esperes
Ft.Csapai Árpád-Szilárd,egyetemi lelkész,kisegítő lelkész
Msgr.Csató Béla,pápai káplán,tb. kanonok,nyug. plébános
Ft.Csedő István,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
Ft.Csiby József,plébános
T.Csiby László,lelkész
Ft.Msgr.Csíki Dénes,pápai káplán,tb. kanonok,plébános
Ft.Csíki Sándor,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Csíki Szabolcs,plébános
Ft.Csintalan László,tb. kanonok,tb. főesperes,nyug. plébános
Ft.Msgr.Csiszér Albert-András,pápai prelátus,tb. főesperes,nyug. plébános
Ft.Csiszér Imre,plébános
Ft.Csomós László,plébános
Ft.Csont Ede,plébános,, teremtésvédelmi referens
T.Csüdör Imre,lelkész
Ft.Czikó László id.,plébános
Ft.Czikó László ifj.,plébános
Ft.Msgr.dr.Czirják Árpád-Ferenc,pápai prelátus,nyug. plébános