Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Toate
Ft.Hajdó Vilmos,szentszéki tanácsos,címzetes esperes,nyug. plébános
Ft.Hajdu János,főesperes-plébános
Ft.Hajlák Attila-István,plébános
T.Hanuleac Tamás,segédlelkész
Ft.Hatos Mihály,plébános
Ft.Hölgyes Pál-Zsolt,plébános
Ft.dr.Holló László,egyetemi előadótanár
Ft.dr.Horváth István,tb. kanonok,szentszéki tanácsos,plébános
T.Hosszu Norbert-Lajos,segédlelkész
Ft.Hurgoi János,kanonok,irodaigazgató,plébános
Ft.Hurgoi Sándor,prefektus