2018

Márton Áron püspökkel kapcsolatos események és hírek 2018-ben

2012    2013    2014    2015    2016    2017    2019

2018. Karácsony: "Nekünk is szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk". (Márton Áron)

2018. december 24.: Márton Áron püspöki kinevezésének 80. évfordulója.

2018. december 14-16.: A posztulátor ellátogat a doberdói fennsíkra.

2018. december 9.: A zetelaki plebániatemplomban az esti 6 órás szentmise után, előadás keretében mutatja be Nagy Zoltán hitoktató az A Hegy DVD-t és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imakönyvet.

2018. december 6.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. november 24.: A XXVI. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében megszervezett "Csíki értékek nyomában" honismereti kirándulás útvonalában a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum is szerepel.

2018. november 15.: A Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó rendezvényén három személynek adnak át Márton Áron emlékérmet.

2018. november 11.: A gyulafehérvári Nagyszemináriumban Marton József nagyprépost tart előadást Márton Áron püspökről, Egy erdélyi püspök a 20. századból címmel.

2018. november 5.: Az "ad limina" látogatás keretében Jakubinyi György érseknek lehetősége van személyesen érdeklődni a szentté avatási eljárás állásáról az illetékes Kongregációnál.

2018. november 1.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

2018. november: A "Vigilia" folyóirat novemberi, papképzésnek szentelt tematikus számában Nagy Mihály Zoltán Márton Áron a papi ideálról az 1940-es években című tanulmányát is olvashatjuk.

 

2018. október 28.: A magyar történelmi arcképcsarnok 2001-ben Márton Áron püspöknek szentelt része elérhető lesz az interneten.
2018. október 28.: Az orotvai plébániatemplomban a 10.30-tól kezdő szentmise után, a gyergyóalfalvi plebániatemplomban pedig az esti 6 órás szentmise után mutatja be Nagy Zoltán hitoktató az A Hegy DVD-t és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imakönyvet.

2018. október 24.: Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatójának gondozásában megjelenik a "Márton Áron – Neclintit, o selecție din scrierile episcopului" könyv.

2018. október 21.: Délelőtt 10 órai kezdettel adják át és avatják fel a vajdasági Kelebián a Márton Áron Közösségi Házat.

2018. október 6-8.: Tizenhatodik zarándoklat Márton Áron püspök nyomdokain Csíksomlyó, Csíkdánfalva, Csíkszent­domokos, Szászrégen, Máramarossziget, Kapnikbánya, Dés, Gyulafehérvár útvonalon.

2018. október 4.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. szeptember: "Alkalmi beszédek 2." címmel Marton József nagyprépost gondozásában megjelenik a Márton Áron püspök hagyatékát közlő sorozat 17. kötete.

2018. szeptember 30.: Budapesten a VIII. kerületi Magyarok Nagyasszonya templomban megemlékezés Márton Áron püspökről.

2018. szeptember 29.: "A hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül"; 38 évvel ezelőtt halt meg Márton Áron püspök.

2018. szeptember 6.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. augusztus 28.: "Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is". 122 éve született Márton Áron püspök.

2018. augusztus 25.: Ünnepi szentmise és megemlékezés Márton Áron püspökről Csíkszentdomokoson, a felújított Márton Áron Múzeum megnyitása.    |    A meghívó.

2018. augusztus 2.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. július 21-29.: Márton Áron Imatúra a Szentegyháza – Szeltersz – Szentimrei Büdösbarlang – Csíksomlyó zarándokúton, kárpát-medencei magyar fiatalok számára.

2018. július 13.: A máramarosszigeti börtönmúzeum bebörtönzött egyháziakat bemutató kiállítása érintőképernyős anyagának pontosításán dolgozik Csíki Dénes atya és Kovács Gergely posztulátor.

2018. június 10.: Létrejön a @martonaronzarandoklat fiók az Instagram-on.

2018. július 6.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

2018. július 2-4.: Tizenötödik zarándoklat Márton Áron püspök nyomdokain Csíkszent­domokos, Máramarossziget, Kolozs­vár és Gyulafehérvár útvonalon.

 

2018. június 28.: Márton Áron püspök szentté avatási ügyében az elmúlt másfél év folyamán végzett posztulátori munkának az összegzése és formalizálása Gyulafehérváron.

2018. június 22.: A gyulafehérvári székesegyházban ezüst- illetve aranymiséjüket ünneplő papok, imában emlékeznek meg Márton Áron püspökről, a szentmise végén.

2018. június 2.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. május 4-5.: A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia zarándoklata Márton Áron püspök nyomdokain, Máramarossziget és Kolozsvár fő állomásokkal.

2018. május 3.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. április 27.: Román nyelven is megjelenik a Márton Áron püspököt bemutató könyv a Velar kiadó kék sorozatában.

2018. április 9.: A Szepsi-i (Moldava nad Bodvou) Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatójának meghívására, gimnazistáknak beszél Márton Áron püspökről Nagy Zoltán.

2018. április 8.: Délután 3 órai kezdettel tart a Szepsi-i (Moldava nad Bodvou) római katolikus plébániatemplomban filmvetítéssel egybekötött előadást Márton Áron püspökről Nagy Zoltán.

2018. április 6.: A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének meghívására, Várpalotán tart filmrészeletekkel gazdagított előadást Márton Áron püspökről Nagy Zoltán, délután 5 órai kezdettel.

2018. április 5.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.
2018. április 5.: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi csoportjának meghívására délután 5 órai kezdettel tart filmrészeletekkel gazdagított előadást Veszprémben Márton Áron püspökről Nagy Zoltán.

 

2018. március 24.: A doberdói fennsíkon átadják a temesvári 61. gyalogezred felújított emlékművét. Az ünnepségen részt vesz Kovács Gergely posztulátor.

2018. március 1.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.
2018. március 1.: A szovátai Szent József Gyermekotthonban délután fél 6 órakor mutatja be Nagy Zoltán az A Hegy DVD-t és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imakönyvet.

 

2018. február 20.: "Szava gyújtott, szíve lángolt" címmel Nagy Zoltán mutatja be A hegy c. DVD-t a Brüsszeli Balassi Intézetben, este 7 órai kezdettel.

2018. február 17.: Este 7 órai kezdettel Kovács Gergely posztulátor a német közösségnek mutatja be a Velar kiadó "kék" sorozatában megjelent Márton Áron életrajz németnyelvű kiadását Kölnben.

2018. február 12.: "Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén" - 79 éve szentelték püspökké Márton Áront.
2018. február 12.: Ünnepi szentmise a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban este 6 órakor.
2018. február 12.: A délután fél 6 órakor kezdődő szentmise után a szovátai plébániatemplomban vetítettképes előadás keretében mutatja be A Hegy című DVD-t és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imakönyvet Nagy Zoltán.

2018. február 1.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

 

2018. január 18-23.: III. doberdói zarándokút a katona Márton Áron nyomdokain.

2018. január 12.: Délután fél 6 órai kezdettel a Párkány-i Városi Könyvtárban bemutatásra kerül Virt László Magyar nevelés, népi gondolat című könyve és Nagy Zoltán A hegy DVD-je.

2018. január 11.: Este 6 órai kezdettel az Esztergom-i Laskai Osvát Antikváriumban bemutatásra kerül Virt László Magyar nevelés, népi gondolat című könyve és Nagy Zoltán A hegy DVD-je.

2018. január 10.: Délután 5 órai kezdettel a Tata-i Móricz Zsigmond Városi Könyvtár olvasótermében bemutatásra kerül Virt László Magyar nevelés, népi gondolat című könyve és Nagy Zoltán A hegy DVD-je.

2018. január 4.: Este 10 órától "Márton Áron – hivatások távimaestje" Kolozsváron.

Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők» – ez az idők parancsa, és ez számunkra az újévi feladat" (Márton Áron).

2012    2013    2014    2015    2016    2017    2019

Márton Áron kezdőoldal