Felújított emlékmű a doberdói fennsíkon

2018. március 24-én avatták fel a doberdói fennsíkon azt a San Martino del Carso falu közelében található felújított emlékművet, amely a császári és királyi temesvári 61. gyalogezrednek állít emléket. Az emlékmű azon a helyen áll, ahol a 3. isonzói csata idején (1915. október 19-30.) az ezred parancsnoksága volt. Bár a San Martino del Carso-i Barlangkutató Csoport rendszeresen gondozza a Nagy Háború emlékhelyeit, egy évszázad elteltével menthetetlenül nagyobb felújításra volt szükség. Erre most került sor és a Magyar Kormány anyagi támogatásával valósult meg. A munkálatokat a csíkszentmártoni Viridis Egyesület, a szegedi Meritum Egyesület és a helybeli Barlangkutató Csoport végezte, Silvo Stok építész irányítása alatt.

  
                                     2015-2017-es állapotok                                                A felújított emlékmű ma

A felújítási munkálatok első lépéseként magának az emlékműnek szenteltek szakszerű figyelmet. Alapzata megerősítést kapott, a letisztítást majd vegyszeres védőkezelés követi, amint a hőmérséklet annyira emelkedik. Az emlékmű környékét kitakarították, az odavezető ösvényt megszélesítették, a sűrű növényzetet megritkították. A lehetőségekhez mérten ezt a munkát szeretnék folytatni a jövőben – visszaállítani az épületmaradványokat, hozzáférhetőbbé tenni a kavernát, kitisztítani a futóárkot –, hogy az emlékműnek helyet adó dolina minél hűebben visszanyerhesse száz évvel ezelőtti arculatát.


Az emlékmű és az információs tábla között megnövelték a távolságot.

Utoljára 2014 őszén végezett nagyobb beavatkozást a helybeli Barlangkutató Csoport és a szegedi Meritum Egyesület. Akkor vágtak ösvényt az emlékműhöz, tisztították meg a környékét, rajzolták meg újra a megfakult feliratot és tettek útbaigazító jelzést a közeli műút szélére. Az emlékmű mellé négynyelvű – olasz, magyar, angol és szlovén – információs táblát helyeztek el és feltüntették, hogy a 61. gyalogezredben harcolt Doberdónál nyolc hónapon át, és itt sebesült meg 1916. július 19-én Márton Áron, Erdély későbbi szentéletű püspöke. A szöveg megfogalmazásában és a fényképanyag összeállításában közreműködött, a gyulafehérvári érseki hivatal közvetítésével, Kovács Gergely posztulátor és Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője. A felavató rendezvényre 2014. november 15-én került sor, Jakubinyi György érsek üdvözlő üzenetet küldött.

Ezáltal és ekkor született meg az a katona Márton Áronnak köszönhető kapocs, amely azóta az évek teltével egyre szorosabb köti össze a San Martino del Carso-i Barlangkutató Csoportot, a szegedi Meritum és csíkszentmártoni Viridis Egyesületeket Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorával és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeummal. 2015 nyarától kezdve Kovács Gergely atya évi több alkalommal keresi fel a doberdói fennsíkot, immár három alkalommal szervezett és vezetett oda zarándoklatot, de ennek köszönhetően gyarapodnak a doberdói relikviák is a csíkszentdomokosi múzeumban.

A 2018. március 24-én délután 4 órakor sorra került avatási ünnepségen nemcsak a helybeliek vettek részt és a környező településekről jöttek el szép számban, hanem Székelyföld, Bánság és Felvidék is képviseltette magát. Az eseményt Gianfranco Simonit moderálta, a Barlangkutató Csoport tagja, a felújítás igazi szíve és motorja. Jelen volt és felszólalt a tartomány felelős hivatalnoka, a település polgármestere, a terület tulajdonosa, valamint a munkálatokat vezető építész és a Meritum ill. Viridis Egyesületek elnökei.

Az ünnepséget citerakísérettel elénekelt két katonadal zárta, amit a Barlangkutató Csoport által létrehozott és működtetett múzeum udvarán közösen elfogyasztott magyaros agapé egészített ki. (Fényképek: Bodó István, Kovács Gergely)

Kapcsolódó:
Meghívó az emlékmű avatására

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események