30 éves a Karszti Barlangász Csoport

Október 19-én volt a Karszti Barlangász Csoport (Gruppo Speleologico Carsico) megalakulásának 30. évfordulója, amelynek megünneplésére a tagok december 15-én tartott vacsorájának keretében került sor. Az eseményen részt vett Mons. Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatási eljárásának posztulátora, aki az alábbiakban foglalja össze, hogy miért illő és méltó köszönetnyilvánítással kapcsolódnunk az ünnephez.

A Karszti Barlangász Csoport (Gruppo Speleologico Carsico) 1988. október 19-én alakult meg jogilag, de néhány tagja már serdülőként a hetvenes években elkezdte a környék barlangjait kutatni. Ezen tevékenységükön túl, elsősorban Gianfranco Simonit irányításával, ők tartanak rendben és gondoznak önkéntes munkával a környéken található több első világháborús emléket, így a nagyváradi 4-es honvédek emlékművét, a szegedi 46-os és a temesvári 61-es gyalogezred kőbe vésett feliratait. Bár a 82-es székely gyalogezredhez tartozott, a katona Márton Áron is a 61-esek soraiban harcolt Doberdónál.

A Karszti Barlangász Csoport és a szegedi Meritum Egyesület 2014 novemberében újból megrajzolta a megfakult feliratot a temesvári 61. gyalogezred emlékművén, környékét megtisztította, ösvényt vágott hozzá, a közeli műút szélére útbaigazító jelzést tett ki. Az emlékmű mellé kihelyezett négynyelvű – olasz, magyar, angol és szlovén – információs táblán feltüntették, hogy a 61. gyalogezredben harcolt Doberdónál nyolc hónapon át, és itt sebesült meg 1916. július 19-én Márton Áron, Erdély későbbi híres püspöke. A szöveg megfogalmazásában és a fényképanyag összeállításában közreműködött, a gyulafehérvári érseki hivatal közvetítésével, a posztulátor és Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője. A 2014. november 15-i felavató rendezvényre Jakubinyi György érsek üdvözlő üzenetet küldött.

2017 őszén szükségesnek mutatkozott az emlékmű konszolidálása. Az új és biztos alapokra való helyezésen, valamint speciális vegyszerrel való kezelésen kívül, egyúttal az emlékmű környékét is újból alaposan megtisztították. A Barlangász Csoport, a szegedi Meritum Egyesület és a csíkszentmártoni Viridis Egyesület összefogásának köszönhetően, 2018. március 24-én került sor a felújított emlékmű ünnepélyes átadására, amelyen a posztulátor is részt vett.

A Karszti Barlangász Csoport és a szegedi Meritum Egyesület 2018 őszén újabb információs táblákat helyezett ki a környéken folyó harcok néhány helyszínére: egy tábla az egykori 18. és 19. védelmi szakaszba került, ahol a katona Márton Áron harcolt.

A Barlangász Csoport saját múzeumot is működtet, amelyet 2007. június 30-án nyitott meg a doberdói fennsíkon található San Martino del Carso-ban. A Nagy Háború Múzeumában (Museo della Grande Guerra) kiállított tárgyak mindegyike a környező területeken fellelhető kavernákból és egykori lövészárkokból került elő. A múzeumban Márton Áron önálló, háromnyelvű – olasz, magyar és román – tablót kapott. Elkészítésében Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője nyújtott segítséget. A múzeum látogatói a magyar, olasz és német nyelvű emlékképecskén kívül ingyen vihetik innen magukkal (olasz, angol és német nyelven) azt a Márton Áron püspököt bemutató könyvet, amely az olasz Velar kiadónál jelent meg, a posztulátor gondozásában.

A Karszti Barlangász Csoport mindig készséggel áll csoportok rendelkezésére, akik felkeresik a doberdói véres ütközetek helyszínét és kegyeletüket szeretnék leróni itt harcolt őseik emléke előtt. Nem utolsó sorban a Barlangász Csoportnak köszönhető, hogy a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumban doberdói relikviák is láthatóak. Köszönet mindazért, amit önzetlenül tesznek és várjuk őket Erdélyben!

Grazie di tutto cari amici del Gruppo Speleologico Carsico e vi aspettiamo in Transilvania!

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események