Márton Áron kiadványok ajánlása

a.) Alkalmi beszédek 2.

Keresztény hitigazságokat és egzisztenciális témákat tartalmazó beszédeket és beszédvázlatokat kaphat kézhez az „Alkalmi beszédek 2” c. kötet olvasója.

 Rajtuk keresztül betekintést nyerhet Márton Áron gondolatvilágába és lelkiségébe. Nyilvánvalóvá válik, hogy papként és püspökként hűségesen ragaszkodott a római Szentszékhez, az Egyház tanításához. Beszédeinek sajátossága, hogy az emberekhez akart szólni, őket akarta megszólítani.

Az „Alkalmi beszédek 2.” c. kötetet Főtisztelendő Msgr. Dr. Marton József ny. professzor állította össze. Az érdeklődők megtalálják e könyvet az Érsekség kapusszobájában és a Corvina üzletekben.

b.) Márton Áron – Neclintit

A csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum igazgatójának, Lázár Csilla tanárnőnek a szerkesztésében megjelent: „Márton Áron – Neclintit, o selecție din scrierile episcopului”. Elsősorban román nyelvű híveknek ajánljuk. Megrendelhető a szerzőtől:

Lázár Csilla – igazgató

Márton Áron Múzeum

537275. SÂNDOMINIC

Jud. Harghita

(részlet a XII./2018. érseki körlevélből)