Márton Áron püspökre emlékeztek Kolozsváron

A kolozsvári Szent Mihály plébánia szervezésében emlékünnepséggel tisztelegtek február 12-én Márton Áron emléke előtt. Püspökké szentelésének 74. évfordulója ugyan nem kerek évforduló, ezért eredetileg csak „házi ünnepségnek” szánta Kovács Sándor főesperes-plébános, ám a nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítette a kereteket.

1939-ben ezen a napon szentelték püspökké Márton Áront a Szent Mihály templomban. Az emlékező ünnepségre zsúfolásig megtöltötték a hívek, köztük nem is csak katolikusok, a nőszövetség dísztermét. Jelen volt többek között Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök, Magdó János magyar főkonzul is.

Kovács Sándor főesperes Márton Áron életét, életpéldáját emelte ki, Jakubinyi György A hegy című írását idézve. Kiemelte, hogy Márton Áron „hegy jellemű” volt, aki sosem lankadt a hitben a nehézségek, megpróbáltatások ellenére.

Az ünnepség zenei műsorát Márton Szabolcs és Kertész Adél előadása biztosította, Boér Ferenc színművész Bajor Andor és Bíró János Márton Áron által ihletett írásait olvasta fel. „Könyörögjünk, hogy kövessük a példát, a szeretet és türelem példáját, mely gyarló eszünk előtt bizonyítja, nincs hatalmasabb erő a szeretetnél…” A nőszövetség termében a megemlékezés a Boldogasszony Anyánk kezdetű egyházi énekkel zárult. Ezt követően a jelenlévők koszorút helyeztek el a templomkertben lévő Márton Áron szobornál, majd kezdetét vette az ünnepi szentmise. A homília Márton Áront idézte a hallgatóság elé, hangfelvételről 1972-ben elhangzott szentelési beszédét hallhatták a  jelenlévők, s az áldást is tőle, az ő hangján kapták a hívek. A szentmisén a kolozsvári Szent Cecília kórus teljesített szolgálatot.
Kerekes Tünde

Vasárnap