A Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Tamás József

valabriai címzetes püspök

1944. november 12-én Madéfalván született. Pappá szentelték 1968. április 21-én Gyulafehérváron. Püspökké szentelték 1997. március 1-én Csíksomlyón, mint valabriai c. püspököt és gyulafehérvári segédpüspököt. 
Püspöki jelmondata: „Legnagyobb a szeretet” (1Kor 13,13)