Főegyházmegyei bizottságok

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:

A. Választott  tagok:

1. Msgr. Szász János id. - Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2. Hajdú János - Sepsi-Barcasági, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

3. Péter Arthúr - Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4. Takó István

5. Msgr. Geréd Péter - Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6. Balla Árpád

7. Sebestyén Péter - Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8. Pál Vilmos Barna - Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9. Bálint Emil - Felcsíki főesperesi kerületből

10. Keresztes Zoltán -  Gyergyói főesperesi kerületből

11. Mátyás Károly - Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12. Dr. András István - Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

13. Msgr. dr. Marton József

B. Jogszerinti tagok:
1. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök

2. Msgr. Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató

3. Hurgoi János érseki titkár

4. Fr. Urbán János P. Erik OFM ferences tartományfőnök

C. Kinevezett tagok:
1. Dr. Holló László Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2. Msgr. dr. Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, GT elnöke

3. Dr. Horváth István főtanfelügyelő

4. Msgr. Portik H. Kelemen főesperes-plébános

5. Tamás Barna ifjúsági főlelkész

6. Fülöp Zsombor segédlelkész

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)
tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:
Választott tagok:
1. Hajdú János

2. Péter Arthúr

3. Takó István

4. Pál Vilmos Barna

5. Mátyás Károly

6. Msgr. dr. Marton József

Jogszerinti és kinevezett tagok:
1. Msgr. Tamás József

2. Msgr. Potyó Ferenc

3. Ft. Urbán Erik OFM

4. Dr. Holló László

5. Msgr. dr. Darvas Kozma József

6. Dr. Horváth István

A szenátusi szakbizottságok titkárainak megválasztására, az őszi alakuló gyűlésen kerül sor.


PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

A. Választott tagok:

1. Msgr. Szász János id. - Gyulafehérvári és Hunyadi főesperesi kerületekből

2. Hajdú János - Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

3. Boros Vilmos - Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

5. Msgr. Geréd Péter - Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6. Oláh Dénes és

7. Balla Árpád - Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8. Pál Vilmos Barna - Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9. Bálint Emil - Felcsíki főesperesi kerületből

10. Borka Ernő - Gyergyói főesperesi kerületből

11. Mátyás Károly - Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12. Dr. Oláh Zoltán - Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

13. Msgr. Dr. Marton József - Főszékeskáptalan képviselője

 

  1. Jogszerinti tagok:

1. Msgr. Tamás József - segédpüspök, általános helynök

2. Msgr. Potyó Ferenc - általános helynök, irodaigazgató

3. Hurgoi János - érseki titkár

4. fr. Dr. Orbán Szabolcs OFM - ferences tartományfőnök.

  1. Kinevezett tagok:

1. Dr. Holló László - Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2. Msgr. Dr. Darvas Kozma József - csíkszeredai plébános

3. Dr. Horváth István - főtanfelügyelő

4. Varga Rezső - főegyházmegyei vagyonkezelő

5. Msgr. Portik H. Kelemen - főesperes–plébános

6. Tamás Barna - ifjúsági főlelkész

7. László István - segédlelkész

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

 

Választott tagok:

1. Hajdú János

2. Boros Vilmos

3.

4. Pál Vilmos Barna

5. Mátyás Károly

6. Msgr. Dr. Marton József

 

Jogszerinti és kinevezett tagok:

1. Msgr. Tamás József

2. Msgr. Potyó Ferenc

3. Dr. Orbán Szabolcs OFM

4. Dr. Holló László

5. Msgr. Dr. Darvas Kozma József

6. Dr. Horváth István

SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK

1. Liturgikus és Egyházzenei Bizottság

Titkár: Tamás József id.

2. Hivatásgondozó és Ministráns Bizottság

Titkár: Korom Imre-György

3. Ifjúsági Bizottság

Titkár: Tamás Barna

4. Pasztorális Bizottság

Titkár: Portik H. Kelemen

5. Iskolai és Katekétikai Bizottság

Titkár: Dr. Horváth István

6. Szórvány Bizottság

Titkár: Balla Árpád

7. Egyházművészeti és Építészeti Bizottság

Titkár: Kedves Imre

8. Szociális és Karitatív Bizottság

Titkár: Sajgó Balázs