A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Jakubinyi György Miklós

érsek

1946. február 13-án Máramarosszigeten született.
Gyulafehérváron szentelte pappá Márton Áron püspök 1969. április 13-án. Püspökké szentelték 1990. április 29-én Csíksomlyón, mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt.
II. János Pál pápa nevezte ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé 1994. április 8-án. Beiktatták Gyulafehérváron 1994. április 21-én.
Papi és püspöki jelmondata: „Magnificat” (Lk 1,46)