A Gyulafehérvári Főegyházmegye apostoli kormányzója

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Jakubinyi György Miklós

apostoli kormányzó, nyugalmazott érsek

1946. február 13-án Máramarosszigeten született.
Gyulafehérváron szentelte pappá Márton Áron püspök 1969. április 13-án. Püspökké szentelték 1990. április 29-én Csíksomlyón, mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt.
II. János Pál pápa nevezte ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé 1994. április 8-án. Beiktatták Gyulafehérváron 1994. április 21-én.
Papi és püspöki jelmondata: „Magnificat” (Lk 1,46)

2019. december 24-én a Szentatya elfogadta lemondását és kinevezhette utódját,

Mons. Dr. Kovács Gergely atyát gyulafehérvári érseknek.