Áron püspök, könyörögj értünk!

Megemlékezés Márton Áron püspökké szentelésének 74. évfordulójáról

A szentkatolnai római katolikus egyházközséghez tartozó három faluban – Szentkatolna, Hatolyka, Kézdimartonfalva – megemlékezést tartottak Márton Áron püspökről. A meghívott szónok ft. Pakó Benedek atya volt, ugyanis ő személyesen ismerte, mert Áron püspök bérmálta, tanította a teológián és szentelte pappá.

A templomba belépve szép zászló fogadott a püspökről, amely az oltár előtt volt elhelyezve, ezzel a felirattal: "Áron püspök, könyörögj értünk!", amit a helyi plébános Opra István készíttetett. A szentmise a "Himnusz Márton Áron püspökhöz" énekkel kezdődött, amelyet ft. Pakó Benedek irt és Földi Lajos kántor úr énekelt el. Ezt követően minden faluban egy gyerek elszavalta Bíró János (P. Antal) atya "Fohász Áron püspökhöz" versét. Beszédében Benci atya nagyon sok Áron püspökkel kapcsolatos emlékéről beszámolt. Elmondta élményét, amikor Hatolykán 1957-ben őt is megbérmálta. Áron püspök nagyon fontosnak tartotta, hogy a hitet jól megismerjék és megtartsák: "a hithez való ragaszkodást hagyom rátok", ez volt a nagy püspök végrendeletének egyik fontos része is. Áron püspök bérmálási körútjain hatalmas tömegeknek ismételte, hogy "ti nem tartoztok az elpártoltak közé, ti kitartottatok a hitben". Ezekért és hasonló megjegyzéseiért bérmakörútjait betiltották és szobafogságra ítélték.
Mivel a kézdi-orbai főesperesi kerületben 2013-ban bérmálás lesz, Benci atya hangsúlyozta, hogy napjainkban sokkal nagyobb szükség van a hitre és az ahhoz való ragaszkodásra, mert nem a materialista ateizmus hódit, mint a kommunista időkben, hanem a liberális istentagadás.
Pappá szentelésükkor így küldte őket Áron püspök: "Nem könnyű sorsra mentek, de mindig a szegények, az elhagyatottak, az üldözöttek és jogfosztottak oldalára álljatok". Ezért tudtak ők, az atya bevallása szerint, mintegy "kamikázé" lelkülettel dolgozni Istenért és az Egyházért, mert mindig hátuk mögött tudták Áron püspököt, akinek tekintélye volt minden ember előtt és nekik kihangsúlyozta, hogy "tartsatok ki, meg foglak védeni"!
Áron püspök tanítása mindig időszerű. Ennek alátámasztására az atya hangsúlyozta a püspök nagy igazságát: nem sopánkodni kell a jelen kor szomorú körülményei miatt, hanem tenni érte, hogy megváltozzon. Amikor panaszkodtak a nehéz helyzetük miatt, akkor azt mondta: "adjatok jobb embereket, hogy helyt álljanak".
Szentbeszédét azzal zárta Benci atya, hogy a bérmálásra készülőket hassa át Márton Áron püspök szelleme és akkor mindig hűségesek tudnak maradni hitükhöz, Egyházukhoz, székely magyar népükhöz.

(Kozma Katalin, Szentkatolna)

Szentkatolna, 2013. február

Szentkatolna, 2013. februárSzentkatolna, 2013. február

 

 

 

 

 

 

 

  

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események