A Márton Áron Társaság rövid története

 

A Márton Áron Társaságot 1988. november első napjaiban alapították elsősorban katolikus értelmiségiek Budapesten. Közvetlenül azután, hogy az akkori magyar kormányzat és MSZMP vezetés lehetővé tette törvényes módon egyesületek alapítását. Így a Márton Áron Társaság az egyik első egyesület volt akkor Magyarországon. Ebben az időszakban vált politikai párttá a Magyar Demokrata Fórum politikai mozgalomból.

A Márton Áron Társaság alapítói között találjuk többek között id. Dr. Keresztes Sándort, aki 1990-1994 között Magyarország Szentszéki nagykövete, aki ifjú kora óta személyes jó barátja volt a püspök úrnak és 1961-től egyik magyarországi összekötője is. Valamint fia ifj. Keresztes Sándor, Dr. Antall József 1990-1993 között miniszterelnök, id. Prof. Dr. Entz Géza művészettörténész egyetemi tanár, Prof. Dr. Győrffy György történész egyetemi tanár, Prof. Dr. Szenthágotai János agykutató-orvos, akadémikus, egyetemi tanár, ifj. Dr. Entz Géza történész művészettörténész (1990-1994 határon túli magyarok államtitkára), Dr. Giczy György újságíró, Kipke Tamás újságíró, Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár (1990-1993 oktatási és kulturális miniszter).

Bittsányszky Géza, Timkó Iván, Prof. Dr. Heller György, Lukács Miklós, Hetényi Varga Károly, Varga Károly, Prof. Dr. Sólyom László egyetemi tanár, Virt László, Soós Károly, Dr. Gaizler Gyula, Kovács K. Zoltán, Dr. Szesztai András és még sokan mások. Összesen 106 fő. A rendszerváltoztatás utáni szabadon választott magyar kormányban összesen 9 miniszter, államtitkár és 1 nagykövet volt az egyesület tagja. Az 1990-es évek első felében az egyesület taglétszáma több mint 180 fő volt.

 

A Márton Áron Társaság a következő célokkal jött létre, Márton Áron püspök úr szellemi hagyatékának gondozása és megismertetése Magyarországon és a Kárpát medencében, illetve lehetőségei szerint Európában. Kereszténydemokrata – keresztényszociális szellemi műhelyként, az Egyház Társadalmi Tanításának megismertetése.

Kapcsolatok építése a Kárpát medencei magyarsággal. Az emberi élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, ahogy erről Márton Áron püspök úr mindig is tanított. Az egyesület ökumenikus szemléletben szerveződött és működik, bár tagaságnak döntő többsége római katolikus, néhányan keleti (görög) katolikusok, a többiek evangélikusok és reformátusok.

Az egyesület első elnöke Dr. Keresztes Sándor volt (1988–1990), alelnök volt Dr. Szesztai András, titkár Dr. Giczy György, gazdasági felelős Soós Károly. Második elnöke Bittsánszky Géza (1990-2008), alelnök Dr. Szesztai András (1988-2008) titkár Soós Károly (1990-2008).

A társaság harmadik elnöke Soós Károly (2008-tól), alelnök Varga Károly (2008-tól), titkára Dr. Lugosi Szabó Katalin (2008-2012), majd Dr. Varga Júlia 2012-től.

 

A Márton Áron Társaság nagyszabású konferenciát szervezett 1989 márciusában az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi karánat dísztermében Márton Áron püspök úr életérről, beszédeiből, prédikációiból stb. Az előadók voltak többek között Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök úr, Dr. Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök úr, rektor, Pozsgay Imre államminiszter, Dr. Szűrős Mátyás, Virt László, stb.

Az 1990-es évek első felében elsősorban színvonalas előadásokat szervezett a rendszerváltozás során érdekessé vált témákban Márton Áron tanításának tükrében. Több állásfoglalást adott ki az emberi élet védelmében az un. magzat-védelmi (abortus) törvény vonatkozásban, felhívva a figyelmet a katolikus keresztény tanításra amely vonatkozásában protestáns testvéreink tagjaink közül egységesen támogattak.

1996-ban Márton Áron püspök úr születésének 100.évfordulóján konferenciával emlékeztünk rá, valamint vetélkedőt hírdettünk Márton Áronról a tanító és tanárképzős főiskolások között. A döntőt amely az Apor Vilmos Katolikus Főiskolában volt Zsámbékon, élőben közvetítette a Petőfi rádió.

Bittsánszky Géza elnök úr kezdeményezte a Budapest XI és XII. kerületek önkormányzatánál, hogy a két kerület határán lévő teret a budai hegyvidék egyrészeként elnevezett „Farkasréten” nevezzék el Márton Áronról. Az elnök úr áldozatos és kitartó munkája az egyesület nevében végül 2003-ban járt eredménnyel amikor Budapest Főváros Önkormányzatának testülete és a két érintett kerület önkormányzati testülete megszavazta a tér elnevezését.

Ezt követően emléktábla elhelyezését tüzte ki céljául a Márton Áron Társaság.

A tér Budapesten a XI. XII kerület határán van a dél budai hegyvidéken a Farkasréti temető közelében. A Márton Áron tér közelében lévő két másik teret báró altorjai Apor Vilmos vértanú püspökről és a nemzeti hős Mindszenty József bíboros, hercegprimás-érsekről nevezték el. Tervünk kivitelezésében megelőzőtt Bp – Hegyvidék (XII kerület) önkormányzata aki szoborot állított 2010 novemberében Márton Áron püspök úr tiszteletére. (A Márton Áron Társaság elnökének avató beszéde)

A Társaság 1999–2000-ben a Jubileumi szent év és a magyar millenium, illettve ezeredforduló alkalmából pályázatott hírdetett azzal a témával, hogy mit üzenek a jövendő nemzedékek számára. A pályázatra a vártnál sokkal több pálya munka érkezett, amelyből zsűri döntése alapján a legjobb üzenetekből kötet adtunk ki.

1998-2002 között a Márton Áron Társaság támogatta az MKPK Családbizottsága és Életvédő Fórum kiadásában, illetve saját kiadásunkban megjelenő három kötetet, amelyek fordításai a Pápai Család Tanács álatal szervezett életvédő és család konferenciák anyagainak. A válogatások a katolikus család és életvédelemmel kapcsolatos legkiválóbb nemzetközi szakemberek előadásait tartalmazzák.

2000 és 2008 között is több rendezvényt szerveztünk Márton Áron szellemiségének népszerűsítésére, valamint az Egyház Társadalmi Tanítása téma körben, népszerűsítésére. 2000 óta szervez az egyesület Tanulmányi Napokat Erdélyben az erdélyi magyar politikusoknak (parlamenti képviselők, szenátorok, helyi képviselők) értelmiségiek, katolikus papság és protestáns lelkészek számára. 2012 janárjában volt a jubileumi 10. tanulmányi nap.

2001–2008 között a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániával és a Deus Providebit Tanulmányi házzal együttműködve szerveztük a rendezvényeket, több féle módon támogatta a Románia Magyar Demokrata Szövetség is.

2000 és 2008 között a Márton Áron Társaság nevében, számos előadást, konferenciát szerveztünk az Egyház Társadalmi Tanítása témában Erdélyben és Magyarországon. A Partiumban együttműködtünk a Studium Academicum Alapítvánnyal. A rendezvényeken előadóink voltak többek között Prof. Dr. Kádár Béla közgadász akadémikus, Prof. Dr. Sulyok Elemér OSB főiskolai tanár, Ft. Prof. Dr. Goják János főiskolai tanár a Justitia et Pax magyarországi főtitkára, Kovács K. Zoltán, Dr. Entz Géza, Pálfy G. István, Ft. Dr. Holló László, Dr. Zamfir Korina, Jitianu Liviu, Soós Károly, stb.

2007-től több konferenciát szerveztünk Kárpátalján Beregszászban a II. Rálóczi Ferenc magyar főiskolán, valamint Munkácson, illetve Pozsonyban az Egyház Társadalmi Tanítása téma körében. Valamint Márton Áron püspök úr személyéről és életéről, életszentségéről.

2008 óta az erdélyi, január végén szervezett tanulmányi napjaink a Hargita Megyei Tanáccsal együttműködve szerveződnek. Színhelye Csíksomlyó, a Hargita Megyei Tanács konferencia központja.

1988-ban történt alapításunk óta minden esztendőben szeptember 29-én Szent Mihály ünnepén Márton Áron halálának évfordulóján a szentmisében ünnepeljük életszentségét és kérjük közbenjárását egyesületünkért, nemzetünkért, egyházunkért, imádkozunk szentté avatásáért.

A rendszerváltoztatás folyamatában, majd az azt követő évtizedben több hivatalosan a sajtóban kiadott megnyilatkozásunk volt a magyarországi közélet számára amelyben felhívtuk azokra a közéleti alapelvekre a figyelmet amelyett Márton Áron püspök úr vallott a közéletről, a közélet erkölcsi tisztatáságának fontosságára emelkedettségének szükségszerüségére, a szolidarításra és az emberi méltóságra.

2010-ben jelentősen segítettük és támogattuk a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért egyesületet a Márton Áron Múzeum létre hozzásában Csíkszentdomokoson. Azóta az Egyesület és a Márton Áron Társaság között nagyon mély együttműködés alakult ki, mára a legjobb együttműködő testvér egyesületünkké váltak.

2012 augusztusában a budapesti Márton Áron Társaság illetve elnökének 2010–2011-ben tett javaslataira, szellemi tanácsai alapján jött létra a Márton Áron történész nemzetközi szakonferencia Csíkszentdomonkoson 2012 augusztus hónap végén a csikszentdomonkosi Márton Áronnal egyesülettel való szoros együttműködésben. A konferencia szervezésének nagyon jelentős részét a csíkszentdomonkosi Márton Áron egyesület vállalta magára, személyesen Lázár Csilla tanárnő akinek ezúton is kifejezzük, nagyrabecsülésünket és köszönetünket, a szervezés fenn maradó része a Márton Áron Társaság feladata volt, amelyet Soós Károly elnök vállalt. A konferencia előadói között sikerült összegyűjteni a romániai ill. erdélyi és magyarországi többségében fiatal Márton Áron kutatókat. A konferencián magyar és román előadók tartottak előadásokat, valamint Márton Áron szentté avatásának posztulátora. A konferenciáról bőséges információt olvashatunk a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján. A konferencia előadásait kötetben szeretnénk hamarosan megjelentetni.

A következő időszakban folytatni kívánjuk a Márton Áron szakkonferenciát, elő kívánjuk segíteni a Márton Áron kutatást. Folytatjuk Tanulmányi Napjainkat az Egyház Társadalmi Tanítása vonatkozásában és anyagi forrásaink, lehetőségeink figyelembevételével több ötletünk, elképzelésünk van.

Az 1988 óta eltelt 24 esztendő minden öröméért és nehézségéért hálát adunk a teremtő és szerető Istennek, aki magyar nemzetünk számára nagyon nehéz időkben Márton Áron személyét adta világító fáklyának! Egyben további munkásságunkat, szolgálatunkat Márton Áron püspök úr közbenjárásába ajánljuk, kérve támgatását és segítségét nemzetünk számára, valamint a Márton Áron Társaság számára. Legyen továbbra is Jel életünkben és nemzetünk életében is.

(Soós Károly, elnök - soos.karoly2008@t-online.hu)

Márton Áron kezdőoldal

Márton Áron emlékét őrzik, nevét viselik