Kihívás megtalálni az értékeset

A gyulafehérvári érsekség honlapján a Márton Áron menüpont alatt heti útravaló található a nagy püspök beszédeiből, amelyet a honlap látogatói meghallgathatnak. Rádióműsor is készül Márton Áronról a Mária Rádióban. Ezek egyik ötletgazdája Csíki Szabolcs diakónus, őt kérdeztük minderről.

Hogyan született a Heti útravalóra ötlete?

Ma sokan vagyunk, akik navigálunk, keresgélünk a világhálón. Sokszor az a benyomásom, hogy kihívás megtalálni az értékest, a jó gondolatot. Gyakran törekszem viszont a magyarországi jezsuiták honlapján meghallgatni a napi útravalót, ami számomra sokat ér. Így fogalmazódott meg bennem, hogy akár a főegyházmegyénk honlapján is elindulhatna egy ilyen figye­lemfelkeltő heti morzsa abból a tartalmas és ma is aktuális gon­do­latsorból, amely Isten szolgája Márton Áron hagyatékából ma­­radt fel.

Az ötlet egymagában még nem elég, meg is kell valósítani azt. A Márton Áron boldoggá avatási ügye posztulátora bátorítóan állt az ötlet mellé, így néhány kispap társammal, név szerint Albert István Csabával, Jánossi Imrével és Váncsa Csabával máris elkezdtük a munkát. Számomra meglepő, hogy Márton Áron gondolatai ma is mennyire aktuálisak, frissek, naprakészek, életadóak, és nem utolsósorban a II. vatikáni zsinat szellemével áthatottak.

A Mária Rádióban van egy Márton Áronról szóló műsorotok. Miként született meg az ötlet, hogy a gyulafehérvári stúdióból is ilyen jellegű műsort szerkesszetek?

Egyetemi évünk elején intézetünk rektora egy hirdetés alkalmával hívta fel a figyelmünket dr. Kovács Gergely levelére, amelyben minket, kispapokat is megszólít a posztulátor, hogy ha van kedvünk, akár be is kapcsolódhatnánk különböző formában abba a munkába, amelyet ő maga is végez. Így született meg bennem az ötlet, hogy belevágok egy Márton Áron műsorsorozatba. Időközben a licenciátusi dolgozatomat készítettem, a témám során eljutottam Márton Áronhoz, Jeremiás próféta és Márton Áron püspök küldetéséhez, annak rövid elemzéséhez. A témát érdekesnek találtam. A kiindulópont: Jeremiás megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, ami be is következik, odalesz a királyság és a templom. Jeremiás azonosul Jeruzsálemmel, amelyben tovább él a választott nép. A kőből épült Jeruzsálem helyét átveszi Jeremiás, az ember, aki amolyan Jeruzsálem lesz. Áron püspök, a nagy emberkatedrális (Ilyés Gyula így fogalmazott 1964-ben) szintén látja a pusztulást, szavát felemeli, és a kőből épült templomot, jelképesen az egyházmegye katedrálisát ölti magára, a meghurcoltatásban, a börtönévekben, a kényszerlakhelyen és tágabb értelemben a szenvedésben.

Mit tűztél ki célnak magad elé ennek a műsornak a szerkesztésével?

Rövid bepillantást szeretnék adni abba az elkötelezett papi és keresztény életbe, amely Áron püspök életéből kirajzolódik. Szeretnék megszólaltatni olyan papokat, akik ismerték a püspököt, és beszámolnának harmóniával teli életéről, emberi nagyságáról. Jogunk és kötelességünk ismerni nagyjainkat, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy egyházunk megmaradjon és lélegezhessen.

Miiért tartod fontosnak ezt a műsort?

Meggyőződésem, hogy mindannyian elrejtett csodálatos istenarcok vagyunk, élet­hivatásunk épp az, hogy merjük észrevenni a másik emberben Istent. Márton Áron ebben előttem jár, és példa. Tudott figyelni a másikra, a környezetére mind a börtönben rabként, mind a püspökségen püspökként. Márton Áronnál az ember- és istenkapcsolat egységben, összhangban van – ilyenre csak a belső szabadsággal rendelkező emberek képesek –, a hite az életben gyökerezett. Ezt szeretném érzékeltetni, ahogy Márton Áron csodálatosan szabadon tudott a dolgok mögé nézni, világító jelként tudott jelen lenni a másik, a környezete számára a mindennapok kihívásában, kalandjában.

Kiknek ajánlod a műsort? Mikor lehet hallgatni?

Minden jóakaratú embernek, aki életét kalandként éli meg. Áron püspök élete tele volt kalanddal a szó pozitív értelmében, az isteni kalanddal, amelyben sokszor jelen volt a szenvedés és a keresztény élettel együtt járó felelősség. Érdemes eltanulni ezeket az erényeket Márton Árontól, és így élni meg a mindennapokat. A műsort minden vasárnap délután 4 órától lehet hallgatni, kéthetente élő adással jelentkezem a gyulafehérvári stúdióból.

 

Kérdezett: Fábián Róbert

Vasárnap