Márton Áron, püspök a keresztúton

in lingua italiana

Kovács Gergely (szerk.), Márton Áron – Un vescovo sulla via della croce (Márton Áron, püspök a keresztúton), Verbum 2013, 64 old., ISBN 978-606-8059-81-5.

"Ma, sokkal inkább, mint valaha, evangelizálni annyit jelent, mint tanúságot tenni, Istenben megújult életünkkel jelölve meg az útirányt" – mondta XVI. Benedek pápa 2012. október 11-én a hit évét megnyitó szentmise homíliájában. Istenbe gyökerező élettel és sziklaszilárd hittel mutatta az utat Márton Áron püspök is, akinek emlékét Rómában olasz nyelvű rendezvényen idézték fel ugyanazon délután. Az emlékestet Márton Áron boldoggá avatási eljárása posztulátora kezdeményezésére, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek támogatta, közösen szervezte Románia Szentszéki Nagykövetsége és a Kultúra Pápai Tanácsa (a Vatikán kulturális minisztériuma). "Fontos, hogy boldog emlékű Áron püspök a magyar nyelvterületen kívül is ismertté váljon" – hangsúlyozta Kovács Gergely posztulátor, aki ezért gyűjtötte össze és rendezte nyomda alá a rendezvényen elhangzottakat.

A kis kötet címe őrzi a római emlékestét, ez pedig az ott levetített, Cristian Amza által a román televízió számára készített (olasz feliratos) félórás dokumentumfilm címéből inspirálódott. A kötet szerkezete követi a római emlékestét: a nyitó köszöntést, amelyet Mihai Bărbulescu, a római Román Akadémia igazgatója intézett a résztvevőkhöz (13–14. oldal) követi Románia szentszéki nagykövetének, Bogdan Tătaru-Cazabannak (15–18. oldal), illetve Magyarország szentszéki nagykövetének, Győriványi Gábornak (26–29. oldal) a beszéde. A kettő közé került a társszervező Kultúra Pápai Tanácsa elnöke, Gianfranco Ravasi bíboros Márton Áront idéző, Il profumo del cristiano autentico címet viselő írása (20–25. oldal), amelynek szerkesztett változata magyarul a Keresztény Szó 2013. februári lapszámában olvasható. Jakubinyi György érsek, Márton Áron utóda és egykori kispapja mindig hálásan emlékezik a nagy püspökre, és mindig lényeges vonásokat emel ki Márton Áron portréjából, ezt teszi jelen tanulmánya is (30–43. oldal). A füzetet a szerkesztő, Kovács Gergely előszava vezeti be (7–12. oldal), Márton Áron táblázatba szerkesztett részletes életrajza teszi teljessé, az olasz olvasó számára áttekinthetővé és információgazdaggá, egyben a kommunista elnyomás és az idő alatti katolikus helytállás egy szeletét is érzékeltetve a nyugati olvasóval (44–48. oldal). A kiadvány végén nemcsak az emlékesten készült fényképekből látható válogatás (50–57. oldal), hanem arról a szentmiséről is (58–60.), amelyen Jakubinyi György érsek volt a főcelebráns, s amelyet a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában 2012. október 16-án mutattak be Márton Áronra emlékezve.

A kis kötet (64 oldal, A5-ös formátum) célja kettős: egyrészt közzétenni a római megemlékezés anyagát, másrészt olasz nyelven hozzáférhetővé, ismertté tenni nagy püspökünk alakját, életét, helytállását, ezáltal őt példaképnek állítani. Ilyen megfontolásból került a kiadványba közel két tucat fénykép, amely kronológiai sorrendben tárja az érdeklődő olvasó elé Márton Áron életének fontosabb állomásait. A kiadvány négy utolsó oldala sajátságos kitekintésre törekszik: az 1962. október 11-én készült és a Szent Péter téren összegyűlt tömeget ábrázoló fénykép az emlékestet összeköti a most zajló hit évével, ugyanakkor a II. vatikáni zsinat megnyitásával, amelynek évfordulóját a római emlékesttel szinte egy időben ünnepelték. Márton Áron 1944. május 22-én írt levelének olasz fordítása a zsidók deportálása ellen határozottan állást foglaló főpapot örökíti meg. A Márton Áront ábrázoló művészi alkotásokból (szobrok, festmények, plakettek) készített két kollázs ízelítőt nyújt a nagy püspök élő tiszteletéből.

A gyulafehérvári érsekség költségén készült kiadványt nem forgalmazzák üzletekben; az érdeklődők az érsekségen (tel.: +40-258-811.689, ersekseg@romkat.ro), illetve a posztuláció római székhelyén (marton.aron@romkat.ro) szerezhetik be, vehetik kézbe.
(Bodó Márta)

in lingua italiana

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események