Márton Áron nevét viseli a fenyédi iskola

Év eleje óta Márton Áron püspök nevét viseli a fenyédi és a küküllőkeményfalvi általános iskola, vasárnap (2013. május 5.) azonban sor került a névadó ünnepségre is, melyen több mint kétszáz helybéli vett részt.

Szentmisével kezdődött a rendezvény, amelyet Mátyás Károly főesperes celebrált. Beszédében kihangsúlyozta, hogy nem elég Márton Áron szellemiségében oktatni gyermekeinket, nem elég tudást tudásra halmozni számukra: ugyanakkora fontossággal bír a nevelés, utódaink életre készítése lelkileg is.

Fenyedi Marton Aron iskola17_b

A templomból az iskolaudvarra költözött az ünnepség, ahol a Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész által készített és Lázár Imre öntőmester által az iskolának adományozott, Márton Áront ábrázoló bronzplakettet Bartolf Hedvig, Hargita megye főtanfelügyelője, Bokor Botond, Fenyéd község polgármestere és Pál Zsuzsanna, az iskola igazgatónője leplezte le. A dombormű felfedését követően Tubák László atya, a fenyédi plébános áldotta meg az alkotást.
Bokor Botond szívhez szóló beszédben üdvözölte a jelenlévőket, köszönte meg a névadás folyamatában részt vevők segítségét, és ígéretet tett arra, hogy Márton Áron eszmei és szellemi hagyatékát segíti továbbvinni az általa vezetett községben.
A helyi napközisek – Antal Csilla óvónő vezetésével – előadása követte a beszédeket. A tűző nap sem tudta lohasztani a nézők lelkesedését, hisz nagy érdeklődéssel követték a kicsik után következő, Lukács Anikó tanárnő vezetésével bemutatott, Márton Áron tematikájú zenés-verses előadást. Bevezetőként az egyház énekkarával közösen adtak elő egy dalt. Az előadásokat követően mindenkit meghívtak az iskola osztályaiban megrendezett állófogadásra.Ványolós István tanfelügyelő kérdésünkre elmondta, hogy véleménye szerint Márton Áron püspök neve kötelezi is a fenyédi iskolát, hogy az oktatók fáradhatatlan munkával vállalják hagyatékát. „Nemzetmentő” püspökünk jelmondatát idézte Ványolós, megemlítve, hogy főleg a nevelésben egyre nagyobb szükség van ilyen hozzáállásra: „Non recuso laborem – Nem futamodom meg a munkától”. Fényképek

 

(Jánosi András, szekelyhon.ro)

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események