Ki nekünk Márton Áron? - beszámoló a szombatfalvi lelki napokról

Így gyúlnak ki lángok a lángoktól

„Az Isten szolgája, Márton Áron püspök által halkan elmondott igazságokat harsogjuk ma szerteszét” – állapította meg az egykori tanítvány, Csató Béla pápai káplán, csíkszentkirályi plébános a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban péntek délután. Az isteni gondviselés létezik, és hatékonyan működik címmel tartott nyitott előadásra szép számmal voltak kíváncsiak – olyanok, akik ismerték Áron püspököt és többen azok közül, akik nem találkozhattak vele.

A lelki hétvége vezetője megérintődve nyomatékosította: a teológia ötödik évfolyamán „azoktól az óráktól lettem pappá”, amelyeket a főpásztor tartott. „Világnézetet, hitet adott; nyelvezete tiszta, logikus”. Erről előbb a hallgatóság, majd a lelki nap során a résztvevők is könnyen meggyőződhettek: egy-egy Márton püspöktől választott idézet alapján több órát töprenghettünk a hitről, a reményről, a szeretetről, az egyházi, avagy az eucharisztikus életről.
Személyének Isten által általi kiválasztottságáról is sok szó esett. Az „óriássá nőtt ember Isten szeretetének magasiskolája.” Lelki kiválasztottságát híveihez írt gondolatai megőrizték a mindenkori olvasónak. Akik ismerték, de legfőképpen akik közelében élhettek, számos anekdotát is, mesélnek, amelyekből kiviláglik: milyen derűvel és bölcsességgel nyomatékosította a maga korában, amit a legfontosabbnak érzett. „Mindig azt kell tenni, amit lehet, de azt meg kell tenni” – írta a szívekbe a tanítvány, a lelki hétvége vezetője.

A szombati program keretében Nagy Zoltán vallástanár levetítette A Hegy című filmet, amelyet két évtizedes kutatás, a kortársak vallomása alapján páratlan kép- és hanganyag felhasználásával készített. E sorok írója pedig mesélgetett és dokumentumokat mutatott a nagy püspök első káplánhelyéhez, Gyergyóditróhoz fűződő saját kutatásai eredményeiből.
A program keretében első ízben tudtunk olyan lelki napon részt venni, amely nem kultuszára, hanem Márton Áronnak a metszően őszinte látásmódjára alapozott. A lelki-szellemi gyarapodás mellett továbbgondolásra késztet. Ugyanakkor gyakran elmondtuk a boldoggá avatásáért fogalmazott kérőimádságot. (Molnár Melinda)

Udvarhelyi Híradó, Hit-Vallás rovat, 2013. június 18.

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események