Márton Áron, un episcop catolic pe calea crucii

în limba româ

A szentté avatási ügy posztulátora, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója és a Keresztény Szó főszerkesztője által gondozott könyvet nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak. Bár nem a teljesség igényével készült, hanem elsősorban a kereszt útját járó főpásztort mutatja be, ez a 112 oldalas kis könyv az eddigi legátfogóbb román nyelvű kiadvány, amely lehetővé teszi a magyarul nem tudó olvasó számára, hogy megismerkedjen Márton Áronnal.

A kötetet Márton Áron harmadik utódjának, Jakubinyi György érseknek a szavai nyitják az Úr legbecsületesebb szolgájáról, "integerrimus Domini famulus", ahogy II. János Pál jellemezte a nagy püspököt (7–8. oldal). A Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Gianfranco Ravasi bíboros a hiteles keresztény illatát méltatja (10–12.). Marton József prelátus és történész két terjedelmes írással van jelen: előbb Márton Áron személyét és életét ismerteti (13–24.), majd a gyulafehérvári egyházmegye 20. századi történetét, kiemelten az 1948 és 1990 közötti időszakot (53–67.).
Diana Turconi történész és író a kelet-európai kommunista színtérre nyit, rámutatva a romániai egyházmegyéknek és azok főpásztorainak közös sorsára (25–31.). Eduard Ferenţ, a iaşi-i római katolikus egyházmegye papja személyes emlékei alapján idézi fel a jóságos, de megingathatatlanul gerinces confessor fidei főpapot (32–35. old.). "Az az érzésem támadt, hogy egy szent előtt állok", vallja Lucian Mureşan bíboros, a romániai görögkatolikus egyház nagyérseke (48–51.). Elődje, Alexandru Todea bíboros emlékezéseiből Maria Keul-Mühlbauer oszt meg az olvasóval megrázó, meleg hangú vallomásokat, főleg a Márton Áronnal egy cellában töltött börtönévekből (36–37.).

A L’Osservatore Romano 1949. július 1-jei cikkét bemutatva Kovács Gergely nemcsak a letartóztatás hírül adását vizsgálja, hanem a Szentszék Márton Áron és hívei iránti nagyrabecsülését is kiemeli (69–75.). A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács Archívumában végzett kutatások alapján Denisa Bodeanu a kommunista hatalom képviselőivel szemtől szembe álló püspököt mutatja be (76–88.), míg Csendes László a dokumentumok alapján tanúsítja, hogy Márton Áron – a Szekuritáté minden erőfeszítése ellenére – soha nem kötött kompromisszumot, soha nem volt hajlandó semmiféle alkura vagy engedményre (89–104.).
A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumot Lázár Csilla igazgató mutatja be (106–108. ), a kötetet a "Márton Áron, un episcop pe calea crucii" dokumentumfilm készítőjével, Cristian Amza rendezővel készült interjú zárja (109–111.).

Márton Áron: un episcop catolic pe calea crucii, ed. Márta Bodó, Gergely Kovács, Csilla Lázár. Verbum, Cluj-Napoca 2013, 112 pag., ISBN 978-606-8059-87-7.

Információ és rendelés:
marton.aron@romkat.ro
Corvina könyvesház, Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 32; Tel.: 0266-372.018, 0731-009.530
Corvina könyvesház, Székelyudvarhely, Vár u. 2/A; Tel.: 0266-372.018, 0731-009.532

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események