Farkaslaka

Nepomuki Szent János, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537165 – Lupeni, str. Principală, nr. 89., jud. Harghita
Tel: 0266-248.181

Szolgálatot teljesít:

Ft. Oláh Dénes, plébános, címzetes esperes
Bakos Árpád, kántor

Farkaslaka kezdetben Székelyszentlélek fi liája volt. 1762-ben vált el az anyaegyháztól és lett önálló plébánia. Először egy kápolnát építettek Nepomuki Szent János tiszteletére a falu alsó felében. Amint gyarapodott a hívek száma, szükségessé vált egy nagyobb templom építése. Az építéshez szükséges engedélyeket és a pénzbeli támogatást a falu szülöttje, Fancsali Márton járta ki, aki akkoriban V. Ferdinánd udvari alamizsnás papja volt Bécsben. A papilak kezdetben a Pap utcában volt, innen az utca elnevezése. Ezt a telket elcserélték a maival, ahova 1888-ban felépítették a plébánia épületét. Az iskolai oktatásra vonatkozó első adat 1785-ből van, ekkor a tanítás egy magánházban történt. 1873-ban építettek iskolát a faluban. Az egyházközség életében nagy eseménynek számított a csíksomlyói búcsújárás. A kommunizmus előtt a pünkösd előtti csütörtökön indultak gyalog és pünkösdvasárnap délre értek vissza, amikor a plébános az otthonmaradt hívekkel a falu elején fogadta a búcsúsokat.

Örökös szentségimádási nap: március 04.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 9; 11 és 18 órakor, hétköznap: reggel 8 órakor, kivéve kedden és csütörtökön, amikor 18 órakor van a szentmise