Alvinc

Szent Péter és Szent Pál apostolok, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 517875 – Vinţul de Jos, str. Nicolae Maniu nr. 1., jud. Alba

1205-ben Wynch Inferiorként jelenik meg az írott forrásokban. 1393-ban már oppidum Alsowinc a neve.
A 11./12. században német telepesek lakják. Ebből a korból származik első temploma. A helyén épült templom a 14. századból való, amely a reformáció után a reformátusoké lesz. Szent Katalin tiszteletére volt szentelve.
1264-ben a szatmári főesperes, János egyben alvinci plébános is. 1361-ben fr. Alardus a domonkos kolostor priorja. Templomuk Szűz Mária nevét viselte. Ezen kolostor utódja a Martinuzzi kastély, amelyben 1551-ben meggyilkolták Fráter Györgyöt. A második világháború után a kollektív gazdaságok lefoglalták a kolostort, akik csak romokat hagytak hátra. A reformációt követően a katolikus élet csak 1725-ben indul újra, amikor bolgár ferencesek és hívek menekülnek ide, és akiket gyarapítanak a Bethlen Gábor által Alvincre telepített habánok is. Kolostortemplomuk 1729-ben épül. Ez ma is a plébániatemplom. A második világháború után, 1948-tól egyházmegyés papok gondozzák.
1990-től a kolostort felújítják, és Pongrácz Szent István néven tanulmányi házként működik. A templom és a kolostor általános belső javítására 2009-ben került sor.
Itt született Pongrácz Szent István jezsuita, a kassai vértanúk egyike (1582–1619. szeptember 7.). Alvincen született ugyanakkor br. Kemény Zsigmond író is (1814–1875).
 
Curând vor începe lucrările de restaurare la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos >>
Au început lucrările de restaurare >>
 
 

Lélekszám: 40
Örökös szentségimádási nap: január 02.