Felvinc

Szent László király, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Marosújvár
Elérhetőség
Postacím: 517785 – Unirea, str. Avram Iancu, nr. 51., jud. Alba

1219-ben Wynchy néven írják. 1221-ben Oronos Winch. 1219-ben II. Endre az esztergomi káptalannak adományozta. Feltételezik, hogy ekkor már volt temploma. Később gótikus kori temploma volt, a 16. században Felvinc lakossága is vallást cserélt, a templom a reformátusoké lett. Felvinc egyházközség újjáalapítása hivatalosan 1747. június 20-án történt. 1848 nehéz korszakot hozott Felvincnek, a lakosság nagyrészét lemészárolták, és az épületeket felgyújtották, ekkor semmisült meg a domus historia is. Azonban 1857-ig rendbehozták a templomot s a plébániát, a plébános Marosújváron lakott. 1909-ben oltáregylet működött, komoly anyagi terheket vállaltak magukra: sekrestyeépítés, templomfedés, új kőoltárok, miseruhák, lourdes-i barlang, szobrok, kőpadlózat. 1878-ben Vass Zoltán plébános felújította a templomot. 1984-től Marosújvár látja el.
Székelyföldvárt 1291-ben Feuldvár néven írják. 1332-ben plébániatemploma volt. A régi templom helyett újat építettek a reformátusok 1856–64-ben. A katolikusok 1935-ben építettek kápolnát. Székelykocsárdon lakásból alakítottak kápolnát 1996-ban.

Lélekszám: 73
Örökös szentségimádási nap: február 05.