Vice

Szentháromság, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 427207 – Vița, nr. 216., com. Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0263-350.755

Szolgálatot teljesít:

Ft. Ilyés Imre, plébános

1315-ben Wycze néven írják. 1332-ben plébániatemploma volt. A templom szentélye 15. századi. A hajója valószínűleg 14. századi, sőt olyan vélemény is van, hogy a 13. századból származik, kivéve egy szakaszát, amelyet a 17. században átépítettek. A 15. században új szentélyt építettek a kor gótikus stílusában. Ezt képviseli a gótikus bordás boltozat lekerekített ajkú, üres pajzsokat mutató záróköveivel és gúla alakú gyámköveivel. Cintermének kapuján az alábbi, 1688-ból származó felirat volt: „Pax intrantibus. Ifjabbik Szakács István mi(ve) 1688. Die Xbris...” Középkori, tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lettek a templommal együtt. A 17. században református volt az anyaegyház. 1772-ben a néhány helybéli és a környező szórványban élő katolikusok részére plébániát szerveztek. Ezekben az években éles ellentétek merültek fel a református lelkipásztor és a katolikus egyház között. 1874-ben a református hívek kétharmada katolikus lett. Ezt követően 1885-ben a katolikusok plébániát szerveztek és templomot építettek. A középkori templom a reformátusoké maradt. Fogarasy Mihály püspök a római katolikus egyház segélyezésére megvásárolta a Mikes–Kemény-féle uradalmat 55 000 forintért Máriaff y Bélától. Erre a püspök saját pénzéből 8156 forintot fordított. Gróf Zichy Domokos püspöktől pedig 5460 forint segélyt kapott. A templom építése és berendezése 13 616 forintba került. 1879-ben szentelték fel Szent István tiszteletére. 1901-ben plébánosa Zsigmond Gusztáv volt.
Apanagyfalu: 1305-ben Nagyfalu néven írják. 1269-ben Apa comes birtoka volt. 1332-ben plébániatemploma volt. Szent Gellért tiszteletére volt szentelve. Később a templom elpusztult. A 15. században épült az új templom, mely a reformáció idején a reformátusoké lett. A 19. században többen katolikusok lettek, akiknek Fogarasy püspök plébániát szervezett. 1866-ban helyi lelkészség volt, 1870-től pedig plébánia. Fogarasy építtette a templomot is. 1883-tól volt itt katolikus iskola, melyet 1902-ben átadtak az államnak. 1919-ben újraindították és 1948-ig működött.

Örökös szentségimádási nap: december 10.