Magyarzsákod

Sarlós Boldogasszony, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Székelyvécke
Elérhetőség
Postacím: 547641 – Jacodu, nr. 187., jud. Mureş

1325-ben említik először oklevelekben. 1333-ban plébániatemploma volt. Középkori temploma ma is áll a 15. századi átalakításokkal. A templom unitárius kézre került a reformáció idején. 1500-ból származó haranggal rendelkezik. A katolikusok 1714-ben kaptak egy kápolnát, Horváth Zsigmond és neje, Apor Borbála adományából. A protestánsok 1776-ban megrongálták. 1784-ben plébánia létesült. 1826-ban építették a plébániatemplomot. Katolikus iskolája volt 1860-tól, melyet 1948-ban államosítottak, és még nem adtak vissza.

Örökös szentségimádási nap: február 19.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 10,45 órakor