Marosvásárhely, Páduai Szent Antal-templom, Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség és Kollégium, (Ma-JEL), P. Endes István Jezsuita Közösségi Ház


Elérhetőség
Postacím: 540057 – Târgu Mureș, str. Köteles Sámuel, nr. 4, jud. Mureș
Tel: 0365-424.371
Fax: 0365-424.371
Web: jezsuitaudvar.ro

Szolgálatot teljesít:

P. Jakabos Barnabás SJ, templomigazgató, a Jezsuita Közösség helyi elöljárója
P. Tamás Barna SJ, kisegítő lelkész
P. András Csaba SJ , egyetemi lelkész
P. Mihalkov Ferenc SJ, kollégiumi lelkész

 
Gondnok: Fehér László
Mobil: 0773-994.083
Önkéntes kántorok: Fehér László és Székely Péter
1735-ben Udvarfalván minoriták telepedtek le Keresztúri József udvarházában. Onnan rövid idő után Vásárhelyre költöztek, és 1741-től templomot és rendházat építettek Páduai Szent Antal tiszteletére. A két háború között itt volt a Papnevelőjük is. 1948-ban az iskolatörvény alapján államosították a rendházat, és egyik részébe diákotthont rendeztek be. A rend tulajdonát képező kertet is lefoglalták, és oda építették a színházat. 1951-ben kényszerlakhelyre hurcolták a minoritákat is. 1956-tól térhetett vissza két páter. Mivel 1999-re egyetlen öreg szerzetes maradt Erdélyben, a rend vezetősége felajánlotta, hogy átadják a rendházat és a templomot az egyházmegye gondozásába. Marosvásárhelyen 1723-ban jelent meg az első jezsuita, P. Endes István személyében, akit Kolozsvárról küldött a tartományfőnöke. Filozófiát tanított a kolozsvári rendi főiskolán. Ő építtette a belvárosi barokk stílusú plébániatemplomot és a mellette lévő rendházat. 2008-ban visszatértek a jezsuita szerzetesek. Elődjük emlékét őrzi a közösségi ház neve.