Homoródkarácsonyfalva

Sarlós Boldogasszony, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537226 – Crăciunel, nr. 73., Of. p. Ocland, jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Ft. Both Dávid, plébános

A falu első két említése a pápai tizedjegyzékben 1333-ban és 1334-ben szerepel Villa Karachni, valamint Villa Karasun néven. A reformáció idejében a falu lakói unitáriusokká váltak. A Szent Lászlót, Jézus születését, Három királyok látogatását, valamint Szent Ilona császárnőt ábrázoló freskókkal díszített középkori templom is az unitáriusoké lett. Az 1700-as évek elején a karácsonyfalviak nagy többségben visszatértek katolikus hitükhöz, s egy Tamásy Márton nevű, unitáriusból katolikussá lett férfi kápolnát építtetett. 1739-től az udvarhelyi ferencesek látták el a hívek lelkigondozását, majd 1742-től önálló plébánia lett, helyben lakó pappal.
A filiák közül Homoródalmás és Homoródszentpál a reformáció előtt önálló plébániák voltak.

Örökös szentségimádási nap: március 07.
Szentmisék: vasárnap 10 órakor, hétköznap 17 vagy 18 órakor.