Székelyudvarhely, ferences templom

Szent Péter és Pál apostolok, ferences templom
Elérhetőség
Postacím: 535600 – Odorheiu Secuiesc, str. Tamási Áron, nr. 2, jud. Harghita
Tel: 0266-213.016
Fax: 0266-213.016

Szolgálatot teljesít:

Fr. Kovács Csaba, templomigazgató, házfőnök
Fr. Csáki Ferenc, segédlelkész
Ilyés Levente, kántor

Házfőnök: Fr. Kádár Ernő Kristóf OFM
Mobil: 0740-865.546
E-mail: kadarkristof@gmail.com
 
Székelyudvarhely katolikus hívei már a reformáció idejében találkoztak a ferencrendi barátokkal. Amikor a városból ki volt tiltva a katolikus pap, a katolikusok kénytelenek voltak Bethlenfalvára járni misére, ahová Csíksomlyóról jártak át ferencesek, hogy a hívek lelki igényét kielégítsék. Udvarhelyre való végleges letelepedésük 1706-ban történt meg, amikor Udvarhely szülöttje, Lakatos István csíkkozmási plébános az atyai örökségét a ferenceseknek adományozta. Erre a területre építették fel templomukat és a kolostort. 245 éven át, 1951-ig, minden területen: a pasztorációban, elemi iskolában, középiskolások nevelésében végzett munkájuk a város lelki fejlődését szolgálta. 1951. augusztus 20-án éjszaka elhurcolták a barátokat, és csak 2000-ben térhettek vissza. A rendszerváltás után a kolostor épületét átadták a mallersdorfi ferences nővéreknek, ők maguk pedig az egykori Seraphicum Collegium épületében rendezkedtek be, ahol rajtuk kívül fiú kollégisták is vannak. Jelenleg 19 középiskolás fiúnak biztosítanak bentlakást s emellett valláserkölcsi nevelést. A lelkipásztori teendőkben is szívesen segítenek mind a helybeli, mind a környékbeli plébániákon.
 
Kapcsolódó:
Kovács Árpád: Székelyudvarhelyi barátok temploma

Örökös szentségimádási nap: október 04.
Szentmisék: vasár- és ünnapnapokon: 9 és 18 órakor, hétköznap 19,15-kor