Szentegyházasfalu

Szent András apostol, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535800 – Vlăhița, str. 1 Mai, nr. 26., jud. Harghita
Tel: 0266-246.109

Szolgálatot teljesít:

Ft. Koncsag László, plébános
Tamás István, kántor

A plébánia alapításáról nincs pontos történelmi adat, csupán utalások vannak rá itt-ott, de a forrás megjelölése nélkül. 1406-ban Oláhfalu, 1602-ben Szentegyházas Oláhfalu a neve. 1360-ban már plébánia. A reformáció előtt a csíki főesperesi kerülethez tartozott. 1735-től – a csíkiak tiltakozása ellenére – kérik, hogy Udvarhelyhez tartozzanak.A fennmaradt domus historia írása 1866-ban kezdődik Bálint Ignác (1866–1873) plébánossága alatt. 1838-ig Kápolnással közös plébániát alkottak, amikor is a két egyházközség különönálló plébánia lett. 1760-tól a falunak katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak.

Örökös szentségimádási nap: március 26.
Szentmisék: vasárnap és ünnepnap 9.30, 11.30 és 18 órakor. Hétköznap reggel 7 és este 7 illetve 5 órakor a téli időszakban