Csíkkozmás

Szent Kozma és Damján, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537065 – Cozmeni, nr. 71., jud. Harghita
Tel: 0266-326.639

Szolgálatot teljesít:

Ft. Táncos Levente-György, plébános
Sárosi Lóránd-József, kántor

Kozmás első írásos említése 1332-ből való. A pápai tizedjegyzékben Sanctus Cosma et Damianus néven szerepel. A Kozmás helységnév 1509-től fordul elő. Az egyházközség az egyházmegye életében jelentős szerepet játszott. 1608-ban a Csíkkozmás megye törvénye szerint hozzátartozott Szeretszeg (ma Nagytusnád), Lázárfalva, Verebes, Újtusnád és Tusnádfürdő. A kozmási plébánia őrzi az egyházmegye egyik legrégebbi domus historiáját, 1685-től vannak bejegyzések. Lakatos István akkori plébános pontos leírása betekintést nyújt az egyházközség történetébe. Utódai is lelkiismeretesen vezették, a kimaradt eseményeket is utólag bejegyezték. Így megismerhetjük az egyházközség fontosabb eseményeit törvényekről, építkezésekről, a lelki életről és iskolaügyekről. Tanúi lehetünk az egyházközség fokozatos fejlődésének, betörések, háborúk, éhínség, pestis utáni állandó és gyors megújulásának. Az egyházközség híveinek számát tekintve virágkorában – 1881-ben – 2116 lelket számlált. Ez a szám akkor lesz sokatmondó, ha figyelembe vesszük, hogy az 1717-től 1719-ig tartó szárazság és az ezt követő pestis következtében 806-an haltak meg, 1119-en maradtak életben. 1881-től fokozatosan csökken az egyházközség létszáma.

Örökös szentségimádási nap: április 14.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 8, 10,30 és 19 órakor, hétköznap 19 órakor.