Erdőszentgyörgy

Páduai Szent Antal, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547535 – Sângeorgiu de Pădure, Str. Gheorghe Doja, nr. 19., jud. Mureș
Tel: 0265-578.403

Szolgálatot teljesít:

Ft. Laczkó Vilmos, plébános

Erdőszentgyörgy a templom védőszentjéről kapta a nevét. A település első említése az 1333-as pápai tizedjegyzékben de Sancte Georgio néven maradt ránk. A reformáció idején előbb unitárius, 1640-től pedig református lett. Az erdőszentgyörgyi katolikusokat Bözödújfaluból látják el. A bözödújfalvi plébánia Újfalu néven 1567-ben szerepel, temploma a Szentháromság tiszteletére volt szentelve. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében egy víztároló építésének ürügyével a falu lakóit elköltöztették, majd a település, templomaival együtt, víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anyaegyházzá a korábbi fi lia. Az állam nem váltotta be ígéretét, hogy templomot és plébániát épít, hanem pénzbeli kártérítést fi zetett. Egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. Sebestyén Péter plébánossága idején épült fel az új templom, amelyet Mária, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-én Jakubinyi György érsek.

Örökös szentségimádási nap: március 02.