Lónyaitelep

Jézus Szent Szíve, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Petrilla
Elérhetőség
Postacím: 335800 – Petrila-Lonea, str. Republicii, nr. 283., jud. Hunedoara

1911-ben egy lakást alakítottak át kápolnává. 1912-ben megérkezett az első lelkész Csaby Gyula József személyében. Ekkor önálló plébániává vált. Addig Petrozsényből látták el. 1926–27-ben kibővítették a kápolnát a mai formájában, és ekkor kapta meg új titulusát: Jézus Szent Szíve tiszteletére. Korábban Szűz Mária tiszteletére volt felszentelve. Kezdetben a plébániai lakás céljára a bánya egy altiszti lakást bocsátott át. Az 1970-es évek derekán új lakást vásároltak, a mai plébánia kétharmadát. 2004-től a teljes lakás plébánia lett. Jellemző Lónyaitelepre is a Zsil-völgyi állapot. Sokan már az Osztrák–Magyar Monarchia idejében telepedtek le. Az akkori háromszoros miniszterelnök nevét viselte sokáig a kolóniatelep, és viseli még ma is az idősebb generációk szívében: Wekerle Sándor. Mivel teljes önkényességgel betiltották a magyar iskolát, az anyanyelvüket beszélő gyermekek száma rohamosan csökkenni kezdett. Az utolsó helyben lakó plébános Vajda István volt. 1990 őszétől Petrilláról látják el.

Lélekszám: 260
Örökös szentségimádási nap: július 07.
Szentmisék: Kedden 8 órakor, csütörtökön 18 (17) órakor, első pénteken 18 (17) órakor, vasárnap 12 órakor.