Feltorja

Tours-i Szent Márton, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 527160 – Turia de Sus, Str. Csorbaszeg, nr. 426., jud. Covasna
Tel: 0267-367.157

Szolgálatot teljesít:

Ft. Timár Zoltán, plébános
Dobri Balázs, kántor

1332-ben plébániatemploma volt. 1479-ből ismeretes a templom védőszentje is: Zent Marton Thorya. A templom a hívek egy részével együtt a reformáció idején református lett. Az altorjai plébánia egyháztanácsi gyűlésének jegyzőkönyve szerint 1904-től kezdődően a jól működő lelkipásztori ellátás céljából eldöntötték, hogy a feltorjai híveknek vasár- és ünnepnapok alkalmával szentmisét tartsanak háznál és hitoktatásban részesítsék a gyermekeket. Ennek érdekében kibéreltek egy lakást, a Tomó-féle kúriát. Az 1939-es évek elején az említett lakást eladták, és a feltorjai katolikus hívek által 1940-ben épített kultúrházban folytatták a liturgikus és hitoktatási tevékenységet. Csak ebben az időszakban próbálkoztak templomépítéssel, de a II. világháború miatt tervük meghiúsult. A részben megmaradt és megszaporodott katolikusok a két világháború között a kultúrházat templommá alakították. 1948-től szervezték önálló plébániává. Az 1990-es évek elején szintén beindult egy templomépítési kísérlet, de nem valósult meg. 2000–2008 között az egyházközség saját költségén felépített egy közösségi házat, mely vallási és kulturális célokat szolgál. Úgy látszik, hogy az egyházközség régi vágya teljesülni fog: a közeljövőben templom épül, amely a hívek lelki javát fogja szolgálni.

Örökös szentségimádási nap: november 25.