Radnót

Nagyboldogasszony, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Kerelőszentpál
Elérhetőség
Postacím: 545100 – Iernut, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 14-16., jud. Mureș
Tel: 0365-455.764, 0771-454.662
Web: https://radnotiplebania.ro/

1257-ben Radnoltu néven szerepel. 1383-ban Radnóth néven írják a fennmaradt írásos adatok alapján. A település nagy múltját igazolja az ősi templom, amely a reformátusok kezén van. Az ennek szentélyében levő dátum szerint 1486-ban épült. A reformáció után a templom az unitáriusoké lett, majd ismét a reformátusoké. A katolikusok a 18. században jutottak ismét szóhoz. A régebbi kastély helyébe I. Rákóczi György építtetett újat 1630-ban, amelyet 1764-ben gr. Bethlen Gábor kapott meg Mária Teréziától. A kastélyt az 1900 évek elején Bethlen Márktól a Római Katolikus Státus vásárolta meg 900 000 arany forintért a hozzá tartozó birtokállománnyal együtt. Mivel a kastélyban nem végezhettek nyilvános szertartást és szentmisét, Lönhárt Ferenc püspök jóváhagyásával új templom építését határozták el. Az építés 1896–1898 között fejeződött be. A Katolikus Státus 1934-ben állította fel a kétéves gazdasági iskolát, amely rövidesen egész Erdély területén jó hírnévre tett szert. Az egyházi iskola építésére és megáldására 1897. szeptember 19-én került sor. Mindkettőt 1948-ban államosították.
Kutyfalva: 1339-ben Kugfolwa néven írják. Már akkor káptalani birtok volt. Temploma gótikus kori, ma a reformátusoké.
Maroscsapó: 1332-ben plébániatemploma volt. Temploma ma a reformátusoké.

Örökös szentségimádási nap: február 20.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 11 órától, hétköznap 8 órától, csütörtökön 19 órától