Ákosfalva

Szent István király, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 547005 –Acățari, nr. 198., jud. Mureș
Tel: 0265-333.253

Szolgálatot teljesít:

Ft. Sebestyén Domokos, plébános, szentszéki tanácsos

Az első írásos emlék a faluról 1497-ből származik, de már ennél korábban is létezett. Saját temploma ekkor még nem volt, az oklevelek arról tanúskodnak, hogy a közeli Nyárádszentbenedekre, az ottani bencések templomába jártak szentmisére. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában arról tanúskodik, hogy ő még látta a cellák alapjait. A falu korán áttért a protestáns hitre. A katolikusok egyházközséggé csak a jezsuita misszió után szerveződtek. 1714-ben kis kápolnát építettek. 1797-ben újjáépítették azt, majd 1859–1862 között Haynald Lajos püspök nagy templomot és plébániát építtetett. Ákosfalva és környéke szórványközösség a protestáns és neoprotestáns tengerben. Ez érezhető a lelki életben is. Legtöbben csak vasárnap jönnek szentmisére, halottaikért ritkán végeztetnek szentmisét. De itt is vannak buzgó hívek és hivatások is.
Backamadarasról származik a még élő Pongrácia nővér, Kisgörgényből a néhai Eterna nővér, a néhai Papp Asztrik atya és Papp Leonárd atya. A backamadarasi kápolna 1910-ben épült.
Csibán a kápolnát 1929–1930-ban építtette Szabó György gyergyószentmiklósi apátplébános, a falu szülötte, az erdélyi antialkoholista társulat szervezője.
Kisgörgényben 1971-ben magánlakást alakítottak át kápolnává. A kápolnát Papp Eterna nővér vásárolta meg a filia javára.

Örökös szentségimádási nap: január 26.
Szentmisék: vasárnap és ünnepnapon 11 órakor, hétköznap: 19 (17) órakor, Backamadarason havonta, a hónap második vasárnapján, Csibán havonta, a hónap negyedik vasárnapján 13 órakor