Csíkmenaság

Szeplőtelen fogantatás, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537041 – Armășeni, nr. 461., jud. Harghita
Tel: 0266-331.617

Szolgálatot teljesít:

Ft. Jenei János, plébános, címzetes esperes
Csíszer Árpád, kántor

1567-ben a regestrum 67 kapuval jegyezte Menaság néven. A 2008-as régészeti ásatások igazolják, hogy temploma az előbbi feljegyzésnél is régebbi, valamint hogy mai formája négyrendbeli toldás eredménye. Ezt a napjainkban történő restaurálás ki is mutatja. A templomban románkori elemek, részek találhatók: rózsaablak, sekrestye. A templom a 15. században épült gótikus stílusban. Ebből a korból valók a bordák közötti falfestmények, a fali szentségfülke. 1543-ból való szárnyasoltárát a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. A 2008-as feltárások nemcsak a szentélyben, de a hajóban is sok freskót hoztak felszínre. A templom oldalcsarnokát, az ún. újfalvi részt 1858-ban toldották a régi templom mellé. Az 1542-ből való műemlék harang elrepedt, a templom udvarán lesz kiállítva, helyébe 2008 tavaszán Székelyudvarhelyen újat öntöttek. A 16. században készült Mária-szobor a csíksomlyói faragóiskola alkotása. Az Adorján kúria, a lófő székely udvarháza, a népi építkezés szép tárgyi emléke. A sebesült katona szobra Szervátiusz Jenő alkotása, a templomkert déli bejáratánál áll és az első világháború hőseinek névsorát őrzi. Menaságújfalu kápolnája 1800-ban épült.

Örökös szentségimádási nap: április 21.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 11 és 18 órakor., hétköznap: 7,30 és 18 órakor