Sepsiszentgyörgy III., Szent Benedek

Szent Benedek, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 520071 – Sfântu Gheorghe, str. Gării, nr. 9, jud. Covasna
Tel: 0267-352.510
Web: www.katolikussepsi.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Hajdu János, főesperes-plébános

1988-ban egy vásárolt ház folytatásában hittantermet építettek, majd vasárnapokon és ünnepnapokon miséztek. Az erősödő igény hatására román nyelven is elkezdtek misézni. Önálló plébánia 1992. augusztus 1-jétől lett, első plébánosa Hajdú János volt, addig a Szent József plébániáról látták el. A plébániai közösség szerveződése nehezen indult, a legnagyobb akadályt épp a templom hiánya jelentette. Hajdú János plébános 1996-ban kezdte el építeni a templomot, elsősorban svájci barátai és ismerősei segítségével. A templomépítés összekovácsolta a híveket, a közmunka közelebb hozta egymáshoz az embereket. 1997-ben már a templomban végezték a karácsonyi éjféli szentmisét. A templomot dr. Jakubinyi György érsek 1998. május 16-án szentelte fel. 1992-ben még a Szent József plébánián végezték az anyakönyvezést, 1993. január 1-jétől már saját anyakönyveket vezettek. A plébánia terület szempontjából az Állomás negyedet foglalja magába, de kezdettől fogva személyi plébániaként is működött a román ajkú hívek számára, akik a város egész területéről ehhez a plébániához tartoznak, és román nyelven is kiszolgálják őket minden szinten.
Kilyénben 1969-ben vásárolt lakásból alakítottak ki kápolnát, előtte magánlakásban miséztek. Többségében református közösség, a katolikus hívek nagyrészt idősek, de az utóbbi időben a városból több fi atal család költözött ide és épített házat, így remény van arra, hogy a vallásos élet továbbra is élénk lesz.
Szépmezőn 1990-ben egy épület- és területcsere révén vásároltak kápolnát. Többrendbeli javítás és bővítés után 2000-ben Krisztus Király ünnepén szentelte fel a haranglábbal és a haranggal együtt Tamás József segédpüspök. Ide zömében a Gyimesekből jöttek dolgozni az emberek, ma is ők alkotják a többséget, de a munkahelyek megszűnésével sokan visszaköltöztek szülőfalujukba. Helyükbe egyre több más vallású költözik. Amíg jövedelmező volt a mezőgazdaság, 90%-ban katolikusok lakták a települést.

Örökös szentségimádási nap: július 22.
Szentmisék: 9,30 órakor román, 11,30 órakor magyar; hétköznap 8 órakor