2021-ben elhunyt paptestvérek

1. Ft. BALÁZS György c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 81., papságának 54-ik évében, 2021. február 11-én csütörtökön este, türelemmel viselt hosszas szenvedés után hunyt el Kászonjakabfalván, ahol 2004-től volt nyugdíjasként plébános. 2021. február 15-én temettük Kászonaltízben a templomkertben a családi sírba, szülei mellé, a szentmise bemutatása után.

2. Ft. PAP Károly P. Leonárd OFM nyugdíjas ferences atya, életének 93., szerzetességének 68-ik és papságának 65-ik évében, 2021. április 18-án, Húsvét 3. vasárnapján tért haza Teremtőjéhez Székelyudvarhelyen. 2021. április 21-én, a székelyudvarhelyi ferences templomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a Szent Miklós-hegyi temető ferences parcellájába temettük.

3. Msgr. BODÓ Péter pápai káplán, c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 94., papságának 65-ik évében 2021. június 5-én, szombaton hajnalban halt meg Gyergyószentmiklóson, ahol nyugdíjasként élt. 2021. június 7-én temettük Gyergyószentmiklóson a városi temetőbe.

4. Ft. SÓFALVI János c. esperes, nyugalmazott plébános életének 76., papságának 51-ik évében 2021. július 21-én, szerda hajnalban türelemmel viselt betegség után hunyt el Székelyudvarhelyen, a Pastor Bonus papi otthonban. 2021. július 23-án temettük Nyárádremetén, a templomkerítésben levő papi sírok sorában.

5. Ft. BÍRÓ Lajos szentszéki tanácsos, csíkmenasági nyugalmazott plébános életének 78., papságának 53-ik évében 2021. szeptember 17-én, pénteken reggel halt meg a csíkszeredai kórházban, Covid-19 betegség következtében. 2012-től nyugdíjasként Csíkszeredában élt és kisegített. 2021. szeptember 21-én a kézdialmási temetőben temettük.

6. Ft. VIRÁG László szentszéki tanácsos, kászonújfalusi nyugalmazott plébánost életének 75., papságának 51-ik évében 2021. szeptember 30-án, csütörtökön hívta örök Országába Krisztus. 2012-től nyugdíjasként Csíkszeredában élt és kisegített. 2021. október 2-án Csíkszentsimonban temettük.

7. Ft. BALÁZS Károly szentszéki tanácsos, fenyédi plébános életének 65., papságának 38-ik évében 2021. október 15-én, pénteken este hunyt el. 2021. október 18-án szülőfalujában, Székelylengyelfalván temettük, a templomkertben.

8. Ft. FERENCZ Imre sepsibükszádi nyugalmazott plébános életének 73., papságának 47-ik évében 2021. november 6-án, szombaton reggel halt meg. 2011-től betegnyugdíjas éveit Csíkszentkirályon töltötte. 2021. november 9-én szülőfalujában, a csíkmenasági temetőbe, szülei mellé temettük.

Requiescant in pace – a feltámadt Üdvözítő legyen jutalmuk!

(részlet a 2022/I. érseki körlevélből)